Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Купрєєва Ольга Іллівна. Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003.



Анотація до роботи:

Купрєєва О.І. Особливості Я-концепції дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей "Я-концепції" осіб молодого та зрілого віку з ампутаційними дефектами кінцівок у віддаленому періоді після ампутацій.

Виявлено, що у осіб з ампутаційними дефектами кінцівок у віддаленому періоді після ампутацій превалюють дезадаптивні типи ставлення до власного фізичного дефекту. Фізичний дефект впливає на "Я-концепцію" спричинює розвиток негативного самоставлення, неприйняття власного "Я", зниження рівня самоповаги, самоінтересу, деформує характеристики міжособистісної взаємодії, зокрема комунікативні, призводить до порушень в міжособистісних стосунках та соціальній адаптації в цілому.

Встановлені особливості "Я-концепції" інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок вказують на необхідність надання їм психологічної допомоги у віддаленому періоді після ампутацій.