Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Ужченко Ірина Юріївна. Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2008.Анотація до роботи:

Ужченко І.Ю. Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей процесу формування наочно-образного мислення в дітей із затримкою психічного розвитку молодшого шкільного віку та розробці й апробації методики його корекції засобами конструкторської діяльності.

У дисертації описано психологічний зміст наочно-образного мислення, передумови, механізми й динаміку його розвитку, етапи становлення наочних видів мислення в онтогенезі. З’ясована корекційна роль конструкторської діяльності у становленні пізнавальної діяльності дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Констатуюче дослідження дозволило визначити рівні та якісні особливості недостатньої сформованості наочно-образного мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

У процесі формуючого експерименту виявлено та доведено ефективність спеціальної методики поетапного формування наочно-образного мислення засобами конструкторської діяльності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Публікації автора:

1. Смислова І.Ю. Особливості формування образного мислення у дошкільників із затримкою психічного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі, науково-методичний збірник. Випуск 5. – Київ, 2004. – С. 302 – 304.

2. Смислова І.Ю. Розвиток пізнавальних процесів шестирічок із ЗПР // Імідж сучасного педагога. Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи. – Полтава, 2004. – № 8 – 9 (47 – 48). – С. 59 – 61.

3. Смислова І.Ю. Про можливості формування образного мислення дошкільників із ЗПР засобами конструювання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та психологія. Випуск 3. – Київ, 2005. – С. 222 – 228.

4. Смислова І.Ю. Вивчення рівня розвитку сприймання як передумови розвитку образного мислення в дошкільників із ЗПР // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон, Персей, 2005. – С. 169 – 171.

5. Смислова І.Ю. Оперування образами, як показник розвиненості образного мислення // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – № 13 (93). – С. 174 – 178.

6. Смислова І.Ю. Характеристика сфери образів-уявлень у дошкільників із затримкою психічного розвитку // Материалы к 1 Крымской конференции. – Сімферополь, 2005. – С. 203 – 207.

7. Смислова І.Ю. Характеристика образного мислення дошкільників із затримкою психічного розвитку // Materiay II Midzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztacenie i nauka bez granic – '2005" Tom 20. Psychologia i socjologia. – Przemyl: Sp. Zoo. "Nauka i studia". – 2005. – С. 17 – 20.

8. Смислова І.Ю. Особливості процесу інтеріоризації в дошкільників із ЗПР // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Том 8, випуск 2. – Київ, 2006. – С. 310 – 314.

9. Смислова І.Ю. До питання діагностики образного мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі, науково-методичний збірник. Випуск 7. – Київ, 2004. – С. 187 – 190.

10. Ужченко І.Ю. Характеристика конструкторської діяльності дітей молодшого шкільного віку із ЗПР // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 392 – 394.

11. Ужченко І.Ю. Дослідження особливостей наочно-образного мислення у молодших школярів із ЗПР // Збірник наукових праць ЛНПУ. – Луганськ, 2007. – С. 10 – 18.

12. Ужченко І.Ю. Дослідження особливостей становлення наочно-образного мислення у молодших школярів із ЗПР // Збірник наукових праць. – Херсон, 2007. – С. 201 – 207.

Анотації