Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Романенко Оксана Вікторівна. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем: дисертація канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Романенко О.В. Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України - Київ, 2003.

Дисертація присвячена вивченню особливостей змістової структури й динаміки Я-образу у школярів з церебральним паралічем від молодшого шкільного до підліткового віку та корекційно спрямованому впливу на формування уявлень про себе у цієї категорії дітей. За допомогою комплексної діагностичної методики виявлено специфічні шляхи формування Я-образу у хворих дітей: когнітивна спрощеність різноаспектних уявлень про власне Я; недостатня автономія когнітивних та афективних структур; уповільненість формування Я-ідеального як конструкту, що відмінний від Я-реального; порушення адекватності у сприйнятті власної особистості; проблематичність позитивного самоприйняття внаслідок інтеріоризації чужих негативних ставлень; включення захисно-компенсаторних механізмів, що впливає на усвідомленість уявлень про себе.

З урахуванням виявлених особливостей Я-образу у школярів з церебральним паралічем розроблено психокорекційну програму, яка являє собою єдину структуровану систему у сукупності послідовних блоків. Апробація цієї програми показала, що розроблена методика цілеспрямованого впливу на формування Я-образу у хворих дітей зумовила позитивні зміни у їх самосвідомості.