Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Біла Катерина Олегівна. Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки: Дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 197 арк. - Бібліогр.: арк. 172-184.Анотація до роботи:

Біла К.О. Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук із спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню відносин України з Організацією Північноатлантичного Договору в рамках Хартії про Особливе Партнерство Україна-НАТО. Проаналізовано поступовий розвиток та сучасний стан відносин нашої держави з Північноатлантичним Альянсом, зокрема їхній вплив на формування нової архітектури безпеки в регіоні. Розглянуто співробітництво України з НАТО у світлі радикальної зміни геостратегічного середовища в Європі після оновлення воєнно-політичної доктрини НАТО та затвердження нової стратегії Росії. Зокрема, здійснено аналітичну обробку документів, прийнятих під час Ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, а також нової Концепції національної безпеки і Воєнної Доктрини РФ з огляду на інтереси безпеки України. Окреслено альтернативні схеми підтримки національного курсу нашої держави.

Публікації автора:

  1. Біла К. Вашингтонський самміт НАТО і Україна // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць Вип.16. К. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2001. – С. 74-79.

  2. Біла К. Потенціал Української впливовості в загальноєвропейському процесі // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць Вип. 12. К. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. – С. 60-66.

  3. Біла К. Україна і загроза нової біполярності // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць Вип.13. К. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. – С. 12-20.

  4. Біла К.Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО// Молода Нація: Альманах Вип.3 – К.:“Смолоскип”, 2000. – С. 5-18.