Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Сидоренко Наталя Олегівна. Органи місцевого самоврядування України як суб'єкти міжнародного співробітництва в умовах європейської інтеграції.- Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2014.- 200 с.