Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Цуканова Тетяна Олександрівна. Організаційно-педагогічні засади управління загальноосвітніми навчальними закладами приватної форми власності: Дис... канд. пед. наук: 25.00.05 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 1999. - 220 арк. - Бібліогр.: арк. 178-191. 0 Чукут Світлана Анатоліївна. Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект): Дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 1999. - 430л. - Бібліогр.: л. 409-430.