Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Проскунін Володимир Миколайович. Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні.. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Проскунін В.М. Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008.

У дисертаційній роботі проаналізовано історичні, педагогічні праці з проблеми організації освітніх округів регіонального типу, сформульовано концептуальні положення організації освітніх округів на регіональному рівні та розробки організаційно-педагогічних умов їх оптимальної діяльності в освітньому просторі. Визначено систему чинників, що впливають на процес організації освітніх округів регіонального типу, на реалізацію організаційно-педагогічних умов їх функціонування. Розроблено теоретико-методологічні засади організації та діяльності освітніх округів регіонального типу в освітньому просторі, на основі яких окреслено організаційно-педагогічні механізми взаємодії суб’єктів освітнього округу.

Публікації автора:

1. Проскунін В. М. Стратегія діяльності школи у світі, який постійно змінюється / В. М. Проскунін // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. XІV / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2001. – С.90–93.

2. Проскунін Володимир. Шляхи розв’язання проблеми реформування освіти на регіональному рівні / Володимир Проскунін // Рід. шк. – 2005. – №4 (903). – С. 46 – 48.

3. Проскунін В. М. Освітній округ як ключовий елемент реформування національної системи освіти / В. М. Проскунін // Рід. шк. – 2006. – №12 (923). – С. 43 – 44.

4. Проскунін В. М. Функціональна модель дошкільного навчального закладу як структурно-функціональний компонент проективної моделі освітнього округу / В. М. Проскунін // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. (спецвипуск) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти” 17 – 18 травня 2007 року / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2007. – С.286–293.

5. Проскунін В. М. Науково-практичні основи розробки проективної моделі організації освітніх округів на регіональному рівні / В. М. Проскунін // Освіта Донбасу. – 2007. – №3 (122) – С. 21 – 28.

6. Проскунін В. М. Сутність та концептуальні засади створення освітніх округів на регіональному рівні / В. М. Проскунін // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. ХХXІV / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2007.– С.46–53.

7. Проскунін В. Створення освітніх округів на регіональному рівні, як умова ефективного забезпечення підприємств і організацій міста кваліфікованими кадрами // Дні науки ’2005 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 26. Проблеми підготовки фахівців. – Д. : Наука і освіта, 2005. – С. 25 – 27.

8. Проскунін В. М. Структури професійної орієнтованості учнів старшої школи в системі соціальних факторів фахового самовизначення – інформаційно-предметна основа проективної моделі освітнього округу регіонального типу // Современные направления теоретических и прикладных исследований ’2007 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. – Т.9. Педагогика, психология и социология. – Одесса : Черноморье, 2007. – С. 3–11.

9. Проскунін В. М. Соціалізуючий вплив середовища освітнього округу на формування в учнів старшої школи професійно орієнтованих мотивів // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. 3 – 5 жовтня 2007 року, м. Луганськ. – Ч. 1. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – С.43–48.