Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


307. Слободянюк Микола Іванович. Організаційно-педагогічні основи атестації загальноосвітньої школи: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004.Анотація до роботи:

Слободянюк М.І. Організаційно-педагогічні основи атестації загальноосвітньої школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

У дисертації обґрунтовано організаційно-педагогічні основи атестації загальноосвітніх навчальних закладів: розроблено принципи та показники атестації загальноосвітніх шкіл, критерії оцінки ефективності їхньої роботи, технологію визначення кожного показника. Розроблено модель атестації школи, впровадження якої стимулює в педагогічних колективах процеси самооцінки і самовдосконалення.

На основі аналізу підсумків експериментального дослідження визначено функції органів управління освітою, атестаційних експертних комісій, керівників та колективів шкіл у проведенні атестації навчальних закладів. Розроблено механізм матеріального та морального стимулювання педагогічної праці залежно від підсумків атестації.