Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вольянська Світлана Євгенівна. Організація профільного навчання в загальноосвітній школі в умовах регіону : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Вольянська С.Є. Організація профільного навчання в загальноосвітній школі в умовах регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2006.

Результати аналізу науково-педагогічної літератури, нормативних документів, узагальнення регіонального досвіду діяльності загальноосвітніх закладів у процесі дослідження дозволили виявити етапи розвитку означеної ідеї в історії вітчизняної педагогічної думки, розкрити сутність, цілі та принципи профільного навчання в загальноосвітніх школах.

Уперше обґрунтовано й схарактеризовано педагогічні умови організації профільного навчання у старшій ланці загальноосвітньої школи в регіоні.

У дисертації на підставі узагальнення досвіду науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, урахування особливостей регіону у змісті профільного навчання, використання різних форм і методів профільного навчання, формування відповідного кадрового складу педагогічних працівників розроблено кваліметричну модель оцінки роботи загальноосвітньої школи з організації профільного навчання, яка уведена в Програму державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів у Харківській області.