Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Денисенко Анжела Олегівна. Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Денисенко А.О. Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2008.

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми організації моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів.

У роботі на підставі аналізу сутності, структури і особливостей моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів науково обґрунтовано педагогічні умови його організації: підготовка педагогічного колективу до проведення моніторингу виховної системи; організація взаємодії всіх суб’єктів педагогічного процесу у процесі моніторингової діяльності; забезпечення учасників моніторингу науково-методичним інструментарієм. Реалізовані в педагогічному експерименті, ці умови сприяли формуванню психологічної готовності до моніторингової діяльності, моніторингової компетентності суб’єктів педагогічного процесу, покращенню якості моніторингу, якості функціонування виховної системи вищого педагогічного навчального закладу (упорядкованості виховної діяльності, згуртованості колективу викладачів і студентів, вихованості майбутніх учителів, створенню сприятливого виховного середовища).

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Денисенко А. О. Організаційна робота кураторів у виховній системі педагогічного вузу / А. О. Денисенко // Теорія та методика виховання та навчання: зб. наук. праць /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2003. Вип.11 – С. 123129.

 2. Денисенко А. О. Формування професійних якостей майбутніх педагогів у процесі волонтерської діяльності / А. О. Денисенко // Теорія та методика виховання та навчання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. Вип.14 – С. 3843.

 3. Денисенко А. О. Педагогічний досвід як умова розвитку сучасної вищої освіти / А. О. Денисенко // Теорія та методика виховання та навчання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2007. Вип. 18. – С. 5562.

Публікації в інших виданнях

 1. Білоус П. О. Виховна система юридичного ліцею Національного університету внутрішніх справ / А. О. Денисенко, П. О. Білоус // Управління школою. – 2004. – № 1 (49) – С. 20–27.

 2. Денисенко А. О. Клуб КВК “Перша столиця” / А. О. Денисенко // Виховання особистості майбутнього вчителя / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. С. 98102.

Навчально-методичні посібники

 1. Денисенко А. О. Ділова гра “Дискусійний стіл “Модель закладу майбутнього” / А. О. Денисенко // Організація ігрової діяльності в умовах післядипломної освіти: наук.-метод. посібник викладачів вузів та інститутів післядипломної освіти. – Харків: ХДПУ, 2003. – С. 146–148.

 2. Денисенко А. О. Журнал куратора / А. О. Денисенко // Виховання особистості майбутнього вчителя: до Міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2006” / За ред. член-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. Г. В. Троцко. – Харків, 2006. – С. 32, 40–43.

 3. Троцко Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі / Г. В. Троцко, А. О. Денисенко: методичні рекомендації: В 3 частинах / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2007. – Ч.1. – 131 с.

 4. Троцко Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі / Г. В. Троцко, А. О. Денисенко: методичні рекомендації: В 3 частинах / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2007. – Ч.2.: (Моніторинг якості виховної роботи куратора у вищому педагогічному навчальному закладі). – 63 с.

 5. Троцко Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі / Г. В. Троцко, А. О. Денисенко: методичні рекомендації: В 3 частинах / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2007. – Ч.3.: (Нормативне забезпечення виховної роботи куратора академічної групи вищого педагогічного навчального закладу). – 100 с.

Матеріали конференцій

 1. Денисенко А. О. Актуальність проблеми педагогічної підтримки студентів у виховній системі вищого навчального закладу: материалы Междунар. науч.-практ. конф. [“ Методология и методика воспитательной работы в условиях непрерывного образования”], (Харьков, 12 февраля 2005 г.) / Народн. укр. акад. – Харьков: Изд-во НУА, 2005. – С.129134.

 1. Денисенко А. О. Сутність освітнього моніторингу виховної системи ВПНЗ: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [“Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність”, у 2-х частинах], (Харків, 2021 травня 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харьков: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2008. – Ч.2. С. 220221.