Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Шайдюк Євгеній Олександрович. Оптичні властивості та структура гетерогенних нанокомпозитів на основі органомодифікованих алюмосилікатів : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Шайдюк Є. О. Оптичні властивості та структура гетерогенних нанокомпозитів на основі органомодифікованих алюмосилікатів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. Інститут фізики Національної академії наук України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню оптичних властивостей і структури гетерогенних нанокомпозитів на основі органомодифікованого алюмосилікату (природного глинистого мінералу монтморилоніту, органоглина) і нематичного рідкого кристалу 4’-пентил-4-ціанобіфеніл (5СВ) у залежності від хімічної природи модифікатора і концентрації наночастинок. В якості модифікаторів використано поверхневоактивні речовини: октадецилбензилдиметиламоній хлорид та диоктадецилдиметиламоній хлорид. Для з’ясування характеристик композитів, що обумовлюють їх електрооптичні властивості, вивчені особливості структуроутворення (рентгеноструктурний аналіз, ДСК, поляризаційна та атомно-силова мікроскопія) і міжмолекулярні взаємодії у композитах (ІЧ-спектроскопія).

Встановлено залежності оптичних властивостей від хімічної природи поверхні наночастинок. Виявлено два типи пакування ПАР у галереях ММТ. Показана можливість зміни температури фазового переходу від концентрації наночастинок. Методом ІЧ-спектроскопії вивчений характер і ступінь міжмолекулярних взаємодій у наносистемах 5СВ з наночастинками органоглин. З аналізу отриманих даних випливає, що у композитах хімічні реакції не відбуваються, утворення водневих і координаційних зв’язків не зафіксовано. Всі взаємодії відбуваються за рахунок ван-дер-ваальсівських сил. У композитах має місце взаємний вплив компонентів на межі розділу фаз, що проявляється в упорядкуванні приповерхневих шарів органічних і неорганічних складових гетеросистем. У нанокомпозитах з наночастинками органоглини, модифікованої октадецилбензилдіметиламоній хлоридом, сила взаємодії більша завдяки наявності у молекулах ПАР бензольного кільця.

Встановлено, що для даного типу гетеросистем хімічна природа поверхні алюмосилікатів впливає на ступінь взаємодії їх з молекулами РК 5СВ, яка визначає структуроутворення та електрооптичні властивості композитів.