Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Коряков Сергій Валерійович. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук AIIBV2 та AIIBV4 в цеолітних матрицях : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 163арк. — Бібліогр.: арк. 134-141.Анотація до роботи:

Коряков С.В. Оптичні спектри і дисперсія елементарних збуджень у тетрагональних гіротропних кристалах та формування наночастинок сполук АІІВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню оптичних спектрів екситон-фононних та коливальних переходів у тетрагональних гіротропних кристалах, зокрема, у тетрагональних кристалах ZnP2, CdP2 та TeO2, а також розробці методики створення наночастинок сполук АІІВV2 та АІІВV4 в цеолітних матрицях. Як результат, здійснено синтез сполук типу АІІВV2, вирощено монокристали тетрагональних дифосфідів цинку і кадмію, виміряно їх спектри фотолюмінесценції, крайового поглинання та комбінаційного розсіяння світла. Були одержані нанорозмірні частинки ZnP2, CdP2, CdP4 та ZnAs2 у цеолітних матрицях Na-X з газової фази.

Побудовано незвідні проективні представлення для точок Г, , Z, S, A, V, M, , , X, W, R та U зони Бріллуена для кристалів симетрії Р41212 та Р43212. Методом проективних представлень виконано симетрійний аналіз правил відбору для екситон-фононних та двофононних переходів у кристалах, які належать до класу 422, та було визначено кількість ненульових компонент імпульсу та кількість ненульових компонент тензора оберненої ефективної маси в усіх точках високої симетрії на границі зони Бріллуена. На основі цих розрахунків було зроблено припущення, що мінімум зони провідності в кристалах -ZnP2 та CdP2 знаходиться поблизу точки М. Також запропоновано інтерпретацію двофононного спектра парателурита. За результатами аналізу оптичних спектрів у кристалах дифосфідів цинку -ZnP2 та кадмію CdP2 побудовано дисперсійні криві фононних станів для напрямків Г–Z та Г–M.

Вперше методом проективних представлень та методом оператора проектування розглянуто гіротропію в кристалах симетрії Р41212 та Р43212 та запропоновано пояснення циркулярного дихроїзму в комбінаційному розсіянні світла. Уточнено величину розщеплення Е-дублета 122 см-1 в спектрі КРС парателурита, на якому спостерігається циркулярний дихроїзм КРС, залежно від величини хвильового вектора фонона.

 1. Здійснено синтез сполук типу АІІВV2, вирощено монокристали тетрагональних дифосфідів цинку і кадмію та вперше одержано нанорозмірні частинки ZnP2, CdP2, CdP4 та ZnAs2 у цеолітних матрицях Na-X з газової фази та виміряно їх спектри фотолюмінесценції та поглинання.

 2. Побудовано незвідні проективні представлення для точок Г, , Z, S, A, V, M, , , X, W, R та U зони Бріллуена для кристалів симетрії Р41212 та Р43212.

 1. Вперше методом проективних представлень виконано симетрійний аналіз правил відбору для екситон-фононних та двофононних переходів у кристалах, які належать до класу 422.

  Вперше для кристалів симетрії Р41212 та Р43212 було визначено кількість ненульових компонент імпульсу та кількість ненульових компонент тензора оберненої ефективної маси в усіх високосиметричних точках на границі зони Бріллуена. На основі цих розрахунків було зроблено припущення, що мінімум зони провідності в кристалах -ZnP2 та CdP2 знаходиться поблизу точки М.

  Виміряно спектри фотолюмінесценції, крайового поглинання та комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах дифосфідів цинку та кадмію. Вперше запропоновано інтерпретацію двофононного спектра парателурита.

  За результатами аналізу оптичних спектрів у кристалах дифосфідів цинку -ZnP2 та кадмію CdP2 побудовано дисперсійні криві фононних станів для напрямків Г–Z та Г–M.

  Вперше методом проективних представлень та методом оператора проектування розглянуто виникнення гіротропії в кристалах симетрії Р41212 та Р43212 та запропоновано пояснення циркулярного дихроїзму в комбінаційному розсіянні світла. Уточнено величину розщеплення дублета 122 см-1 спектрі КРС парателурита, на якому спостерігається циркулярний дихроїзм КРС від довжини хвильового вектора фонона.

Публікації автора:

 1. Губанов В.О. Коряков С.В. Поведа Р.А. Янчук З.З. Аналіз дисперсії фононних станів у тетрагональних кристалах ZnP2 та CdP2 методом проективних представлень. // Журнал фізичних досліджень – 2002 – №1, ст. 109 – 117.

 2. S.Garasevich, V.Gubanov, P.Korenyuk, S.Koryakov, A.Slobodyanyuk, Z.Yanchuk, Two-phonon Raman spectra of tetragonal crystals ZnP2, CdP2, and TeO2 // SPIE Poc. – 2004 – 5507, pp. 26 – 34.

 3. O.A. Yeshchenko, I.M. Dmitruk, S.V. Koryakov, I.P. Pundyk, Yu.A. Barnakov, Optical study of ZnP2 nanoparticles in zeolite Na–X. // Solid State Communications. – 2005 – 133, рр. 109–112.

 4. Garasevych S.G., Gubanov V.O., Korenyuk P.I., Koryakov S.V., Slobodyanyuk O.V., Yanchuk Z.Z. Application of the Method of Projective Representations to the Analysis of Second-Order Raman Scattering Spectra in Enantiomorphous Tetragonal Crystals // Ukrainian Journal of Physics – 2005 – vol.50, N 1, p.96-103.

 5. S.V. Koryakov, V.O. Gubanov, M.M. Biliy, O.V. Slobodyanyuk, Z.Z. Yanchuk Application of method of projective representations for analysis of exciton-phonon transitions in enantiomorphous tetragonal crystals ZnP2 and CdP2. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics аnd Optoelectronics – 2005 –Vol.8 – №1, рр.19 - 24.

 6. O.A. Yeshchenko, I.M. Dmitruk, S.V. Koryakov, M.P. Galak, I.P. Pundyk, L.M. Hohlova, Optical properties and structure of most stable subnanometer (ZnAs2)n clusters // Physica B – 2005– 368, pp.8 – 15.

 7. O.A. Yeshchenko, I.M. Dmitruk, S.V. Koryakov, M.P. Galak, Fabrication, study of optical properties and structure of most stable (CdP2)n nanoclusters // Physica E – 2005 – 30, pp. 25 – 30.

 8. O.A.Yeshchenko, I.M.Dmitruk, S.V.Koryakov, and M.P.Galak Optical Spectra and Structure of CdP4 Nanoclusters Fabricated by Incorporation into Zeolite and Laser Ablation // J.Phys.Chem.B – 2005 – 109, pp.20215-20219.

 9. S. Koryakov, V. Gubanov, Investigation of One- and Two-phonon Raman Spectra in Tetragonal Cristals ZnP2 and CdP2. Analysis of Phonon States by Method of Projective Representations // Abstract book of "19th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society held jointly with CMMP 2002-Condensed Matter and Material Physics Conference of the Institut of Physics" April 7–11, 2002, Brighton, United Kingdom, p. 108;

 10. S.V.Koryakov, V.O.Gubanov, Z.Z.Yanchuk, Investigation of dispersion of phonon states in tetragonal crystals ZnP2 and CdP2 by method of projective representations and using one- and two-phonon Raman spectra // International Conference on Frontiers in Condensed Matter Physics: Electronic Structure and Properties, June 10 – 14, 2002, Groningen, The Netherlands, p. 33;

 11. S.Garasevich, V.Gubanov, P.Korenyuk, S.Koryakov, A.Slobodyanyuk, Z.Yanchuk, Two-phonon Raman scattering in tetragonal enantiomorphous crystals ZnP2, CdP2 and TeO2.// Proceedengs of the XVI International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” 25.05 2003 – 1.06 2003, Sevastopol, Ukraine, p.124;

 12. S.Garasevich, V.Gubanov, P.Korenyuk, S.Koryakov, A.Slobodyanyuk, Z.Yanchuk, Two-phonon Raman spectra investigation of tetragonal enantiomorphous crystals ZnP2, CdP2 and TeO2. Applications of method of projective representation for two-phonon Raman spectra analysis // Book of abstracts “Spectroscopy in Special Applications” June 18 – 21, 2033, Kyiv, Ukraine, p.119;

 13. S.V.Koryakov, V.O.Gubanov, Z.Z.Yanchuk, Energy spectra of elementary excitations and their dispersion in tetragonal crystals ZnP2 and CdP2 // 35th Conference of the European Group for Atomic Spectroscopy July 15 – 18, 2003 Brussels, Belgium, p.216;

 14. O.A.Yeshchenko, I.M.Dmitruk and S.V.Koryakov, Optical Spectra of ZnP2 Nunoclusters in zeolite Na-X // Proceedings of the 17 ICSLS 17th International Conference on Spectral Line Shapes June 21 –25, 2004, Paris, France, pp.375 377;

 15. S.V.Koryakov, V.O.Gubanov, O.V.Slobodyanyuk Z.Z.Yanchuk, Application of method of projective representation for analysis exciton-phonon transitions in netragonal enantiomorphous crystals ZnP2 and CdP2 // Book of abstracts of the 6th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter July 6 –9, 2004, Cracow, Poland, p.74;

 16. S.Koryakov, S.Garasevich, V.Gubanov, A.Slobodyanyuk, Application of method of projective representation to analysing of Raman circular dichroism in tetragonal girotropic objects // Abstracts of the XVII International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” (The Crimea, Ukraine, 2005).