Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Григоращук Андрій Іванович. Оптична генерація в фоторефрактивних кристалах з біполярною провідністю : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Григоращук А.І. Оптична генерація в фоторефрактивних кристалах з біполярною провідністю. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Інститут фізики Національної академії наук України, Київ, 2008.

В дисертаційній роботі представлено дослідження динамічних характеристик генерації в напівлінійному генераторі, побудованому на фоторефрактивних кристалах тіогіподифосфату олова (Sn2P2S6) з біполярною провідністю. В динаміці інтенсивності згенерованого пучка спостерігається послідовність періодичних несинусоїдальних імпульсів, а фаза пучка генерації змінюється на p з кожним наступним імпульсом, залишаючись постійною впродовж кожного окремого імпульсу.

Запропоновано модель, що враховує взаємодію протифазних ґраток полів просторового заряду, сформованих носіями різних знаків, і показано, що ці ґратки можуть бути не тільки протифазними, а й синфазними. Показано, що коливальні процеси, які відбуваються в напівлінійному генераторі, побудованому на кристалі з двома типами рухомих носіїв заряду, якісно подібні до процесів у симетричному електричному мультивібраторі.

Досліджено особливості генерації при великих значеннях константи зв’язку (l>7), а саме, виникнення режимів генерації променів з частотою, зміщеною відносно частоти накачки.