Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Лахно Олександр Петрович. Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття). : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Лахно О. П. Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено аналізові виявів опозиції в євангельсько-баптистському русі упродовж середини 1940-х — кінця 1980-х рр. Розглянуто передумови, причини виникнення та діяльність опозиційних рухів у церкві ЄХБ напередодні розколу 1959 – 1961 рр. Проаналізовано етапи еволюції церковної опозиції поміж євангельських християн-баптистів від виникнення альтернативного ВР ЄХБ центру релігійного об’єднання («Ініціативна група») до нового церковного ядра («Рада Церков»). Доведено, що опозиція в ЄХБ була виразом клопотань значної кількості віруючих, які прагнули легалізації діяльності законними методами боротьби.

У роботі простежено прямий зв’язок між релігійними опозиціонерами й політичними дисидентами, міжнародними правозахисними організаціями та церковною опозицією ЄХБ. Показано роль Ради родичів в’язнів ЄХБ, Зарубіжного Представництва Ради Церков, підпільного видавництва «Христианин», нелегальної церковної періодики та релігійного Самвидаву в активізації дисидентського руху поміж євангельських християн-баптистів.