Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Романенко Юрій Вікторович. Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем : Дис... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 553арк. — Бібліогр.: арк. 540-551.Анотація до роботи:

Романенко Юрій Вікторович. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2006.- 560 с.

У дисертаційному дослідженні визначено основні чинники смислоутворення в соціальних системах, що знаходять символічне втілення у відповідній версії семіозису (множині практик продукування знаків і значень соціальною системою), доведено існування зв’язку між типом семіозису та соціальною макроідентичністю, визначено основні парадигми в розумінні проблеми смислоутворення в теорії та історії соціології, здійснено побудову типології соціофракталів (матриць смислоутворення), з’ясовано специфіку етнорегіональних модифікацій моделей смислоутворення, представлено авторське бачення сутності процесів символізації в соціальних системах, здійснено розв’язання проблеми символічної трансгресії під кутом зору теорії фракталу.