Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Давидюк Наталія Олександрівна. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006.Анотація до роботи:

Давидюк Н.О. Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню впливу образу “Я” особистості на специфіку подружніх взаємин.

Встановлено взаємозв’язок образу “Я” та самоставлення особистості з характером подружніх взаємин. Описано особливості цих феноменів на матеріалі дослідження молодих, зрілих пар та тих, що розлучаються. Виявлено типи подружніх взаємин - конструктивні, неконструктивні, неузгоджені - та їх зв’язок з особистісними характеристиками партнерів: образом “Я”, самоставленням, очікуваннями та домаганнями у шлюбі. З’ясовано гендерні відмінності щодо особливостей самосвідомості та системи ставлень у шлюбних партнерів. Простежено динаміку самоставлення внаслідок розлучення.

Проаналізовано можливості психокорекційних заходів, спрямованих на оптимізацію подружньої взаємодії шляхом розвитку самосвідомості та саморегуляції особистості.

Запропоновано авторську програму оптимізації подружніх взаємин та розроблено технологію впровадження цієї програми.