Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Потоцька Юлія Іванівна. Образ філософа у просторі сучасної культури. Європейсько-американський діалог: дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Потоцька Ю.І. Образ філософа у просторі сучасної культури. Європейсько-американський діалог. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2003.

У дослідженні зроблено спробу простежити формування образів філософа в європейсько-американському культурному ландшафті. Автор аналізує нео- та постмодерністські інтенції в американській і європейській філософії, а також перспективи їхнього розвитку.

У роботі окреслено деякі ознаки тенденції до подолання постсучасною філософією перехідного "лабораторного" стану, відмови від естетизації та розмивання образу філософа. На думку автора, ця проблема більшою мірою усвідомлюється європейською філософією. У той же час констатується послідовний скептицизм американського неопрагматизму, його настанова на уникання філософської ідентифікації та прагнення зберегти недоторканість посткультурного простору.

При цьому всі варіації розглядаються як іпостасі фігури самостійного мислителя – адогматика та антифундаменталіста. Таким чином, підкреслюється зв’язок між класичним, некласичним та посткласичним образами мислителя.

У роботі аналізуються дві головні складові частини образу філософа: образ мислення й образ життя в соціумі. Багато уваги приділяється проблемі статусу суб’єкта, а також питанню про коеволюцію образів філософа і людини.

Автор приходить до висновку, що філософствування завжди зберігає соціальну значущість завдяки тому, що філософ утворює новий образ думки та змінює образ людини. Проте роль філософа вимагає не соціальної активності, а вислизання до області надісторичного смислу.

Публікації автора:

  1. Кучерова Ю.И. Философия: творчество или беседа в духе западной демократии? (О критике Р. Рорти Ж. Делёзом и Ф. Гваттари) // Філософські перипетії. Вісник ХДУ. – Харків, 1999. – № 437. – С. 98-100.

  2. Кучерова Ю.И. Здравый смысл, наука и философия: спор о чудесном // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. – Харків, 2000. – № 474. – С. 124-127.

  3. Кучерова Ю.И. Идиот как концептуальный персонаж и его трансформация. Взгляд на проблему частного философствования // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. – Харків, 2000. – № 486. – С. 107-110.

  4. Кучерова Ю.И. Прагматизм и демократия: формирование образа философа в процессе их взаимодействия // Вісник ХНУ. – Харків, 2001. – № 507. – С. 70-75.

  5. Кучерова Ю.И. Философия как легитимация и/или легитимация философии // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. – Харків, 2001. – № 509. – С. 108-110.

  6. Потоцкая Ю.И. Постклассическая философия и преодоление времени // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. – Харків, 2001. – № 531. – С. 83-86.

  7. Потоцкая Ю.И. Образ философа и образ человека в философии Делёза // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. – Харків, 2001. – № 561. – С. 68-73.