Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Колозалі Раїса Василівна. Об'ємно-планувальна структура будівель багатопрофільних університетів (на прикладі Кіпру): Дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Український зональний науково-дослідний і проектний ін-т по цивільному будівництву (ВАТ КиївЗНДІЕП). - К., 2002. - 148арк. - Бібліогр.: арк. 138-145.Анотація до роботи:

Шихов К.Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу джерел).-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2003.

Дисертацію присвячено вирішенню комплексу проблем використання комп'ютерних технологій і методів у джерелознавчих дослідженнях на прикладі вивчення тенденцій розвитку добродійної діяльності Катеринославського губернського земства, яка відображена у постановах губернських земських зборів.

Дисертантом було визначено загальні поняття, стан і напрямки досліджень проблеми благодійності, охарактеризовано потенціальні інформаційні можливості “Систематического Свода постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866-1913 гг." як джерела з історії добродійної діяльності губернських земських зборів. Було запропоновано та здійснено варіант методики застосування комп'ютерних технологій.

Публікації автора:

  1. Шихов К.Л. Про деякі методологічні та методичні проблеми дослідження матеріалів земського діловодства//Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.- Дніпропетровськ, 1995.- С. 198-204 (0,4 др. арк.).

  2. Шихов К.Л. Історичне джерело у віртуальному просторі комп'ютера// Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.- Дніпропетровськ, 1997.- С. 123-131. - 0,46 др. арк.

  3. Шихов К.Л. История учреждения в Екатеринославской губернии благотворительной организации земских попечительств имени графа Ф.Э.Келлера//Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. - Дніпропетровськ, ДДУ, 1998.- вип.4.- С.101- 111.- (0,8 др.арк.),

  4. Шихов К.Л. Формулювання змістовної гіпотези про земську благодійницьку діяльність за тематичною класифікацією "Систематического свода постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866-1913 гг."//Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. - Дніпропетровськ, ДНУ, 2001.- вип.9.- С.24-33(1 др.арк.)

  5. Шихов К.Л. Комп'ютерні технології і дослідження історії благочинності в Катеринославській губернії 1864-1914 р.р. (створення вибірки та побудова бази даних)//Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. - Дніпропетровськ, ДНУ, 2001.- вип.9.- С.33-42 (0,9 др.арк.)

  6. Шихов К.Л. Постанови Катеринославських земських зборів як джерело з історії селянства (1866-1913 гг.)//Питання аграрної історії Україны і Россії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам'яті Д.П.Пойди.- Дніпропетровськ, Промінь, 1997.- С. 87-92. - 0,3 др.арк.