Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Юрчишин Оксана Михайлівна. Об'єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі. : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Юрчишин Оксана Михайлівна. Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2008.

У дисертації проаналізовано умови формування дитячих дошкільних закладів у житловому середовищі на прикладі Львова. В результаті серії проведених досліджень виявлені основні фактори формування мережі цих закладів, основні засади побудови їхнього простору, функціональна організація, формування типів, структура об’ємно-просторової організації і принципів проектування. Як наслідок, запропоновано розширення існуючої типології мережі дошкільних закладів та закладів позашкільного виховання в житловому середовищі. Опираючись на результати натурного обстеження таких закладів, а також на результати проведеного опитування батьків та експертів у цій галузі, автор пропонує додаткову класифікацію закладів дитячого виховання – дитячі дошкільні заклади надмалої місткості.

В результаті аналізу впливу соціально-політичних, економічних, демографічних та інших факторів, у роботі визначено оптимальні типи дошкільних та позашкільних установ надмалої місткості в ринкових умовах сучасної України. Також розроблено пропозиції щодо організації мережі таких закладів в житловому середовищі та запропоновано методологічні засади проектування нових типів дитячих дошкільних та позашкільних установ.

 1. Із-за втрати в 90-х роках приблизно половини міських і майже всіх сільських колгоспних ДДЗ, сьогодні відчувається гостра нестача місць в дитячих садках, а в тих, що продовжують функціонувати, групи переповнені (нерідко в 1,5-2 рази), що позначається на якості роботи з дітьми. Планувальна структура існуючих ДДЗ не передбачає можливостей збільшення їх місткості, а спорудження нових в структурі сформованих житлових мікрорайонів проблематично із-за відсутності значних територіальних резервів і обмежень по дотриманню нормативних розривів між територією ДДЗ та вікнами житлових будинків.

 2. Реакцією на сучасний стан дитячого дошкільного виховання стали послуги нянь, гувернанток, а також стихійне поширення напівлегальних дитячих садочків на 10-15 дітей, розміщених в міських квартирах і реконструйованих сільських хатах. Не зважаючи на відсутність ряду нормативно обумовлених приміщень, погоджень із санстанцією, ці садочки успішно функціонують і користуються значним попитом.

 3. Виявлено, що на сьогоднішній день в закордонній практиці набули широкого застосування дитячі ігрові кімнати, клуби і дошкільні заклади малої та надмалої місткості, вбудовані в житлові будинки, прибудовані до житлових будинків, окремо стоячі, які без шкоди функціональним якостям розміщуються на ділянках площею значно незрівнянно меншою від мінімальних, нормованих в Україні.

 4. Встановлено, що 85% сімей – потенційних споживачів послуг ДДЗ – зацікавлені в тому, щоб місткість груп не перевищувала 15 дітей, з них 2/3 готові оплачувати послуги дорожчих, але менших за місткістю садків. З іншого боку, 79% завідувачів дитячих дошкільних закладів не бачать проблем з утворенням в житловій забудові невеличких філіалів їхнього закладу, і їх обслуговуванням.

 5. Виявлено значну потребу в приміщеннях короткочасного перебування дітей дошкільного і молодшого шкільного віку - 62% опитаних батьків навіть згідні на часткове зменшення площі власних квартир заради влаштування таких приміщень для дітей у будинку.

 6. Пропонується доповнити існуючу систему закладів дошкільного виховання дітей мережею дитячих садочків надмалої місткості (на 10-15 дітей), інтегрованих в структуру житлової забудови. Такі садочки можуть бути вбудовані в перші поверхи житлових будинків, прибудовані до них (переважно до торців), рідше – окремо стоячими. Вони можуть функціонувати в автономному режимі (загальною площею 67 – 94 м), маючи необхідний набір обслуговуючих приміщень, або обслуговуватись при допомозі спеціального центру, який буде виконувати адміністративно-господарську функцію (приготування їжі, прання, медичне обслуговування, адміністрування) для 10-20 аналогічних садочків-філіалів.

 7. Визначено діапазон загальних площ ДДЗ надмалої місткості:

- автономні вбудовані і прибудовані – 67 – 88 м;

- автономні окремо стоячі – 88 – 110 м;

- з централізованим обслуговуванням

вбудовані і прибудовані – 62 – 77 м;

- з централізованим обслуговуванням окремо стоячі – 62 – 87 м;

 1. Встановлена номенклатура і параметри приміщень дитячих дошкільних закладів надмалої вмістимості. Для автономних ДДЗ надмалої місткості – це роздягалка, санвузол, ігрова-спальня (або окремі ігрова і спальня) кухня і пральня. Дитячі садочки-філіали з централізованим обслуговуванням відрізнятимуться від автономних відсутністю пральні, кухні, натомість мають мати буфетну. В обох типах ДДЗ допускається мати багатофункційне приміщення і невеличку кімнатку для персоналу. При кожному типу садочка має бути ділянка для ігор дітей ( до 100 м).

 2. Функції центру обслуговування мережі ДДЗ надмалої місткості доцільно покласти на три базові типи установ:

Тип І – дитячий дошкільний заклад на 120 (або на 220) дітей, в якому адміністративно-побутовий блок має резервні потужності (шляхом реконструкції чи технологічної модернізації) для обслуговування додатково ще мережі з 10 дитячих садочків надмалої місткості;

Тип ІІ – загальноосвітня школа, в якій їдальня має резервні потужності для забезпечення харчуванням мережі дитячих садочків надмалої місткості. При цьому в структуру школи має також бути введена пральня, або функції прання можуть виконувати міські пральні;

Тип ІІІ – спеціалізований адміністративно-господарський блок, в функції якого входить тільки обслуговування мережі з 20-22 дитячих дошкільних закладів надмалої місткості.

10. Встановлено, що у сільської місцевості нийбільшим попитом будуть користуватись автономні дитячі садки надмалої місткості окремо стоячого типу.

11. Визначено оптимальні параметри приміщень короткочасного перебування дітей в структурі житлової забудови: контингент дітей – у віці від 3 до 9 років; загальна площа – в межах 40м; приміщення – ігрова кімната і туалет; орієнтовні потреби – 1 приміщення на 150-300 квартир.

12. Встановлено, що, порівняно з існуючою практикою проектування дитячих садків великої місткості (на 120-220 дітей), широке впровадження дошкільних закладів надмалої місткості дозволить економити:

від 5 до 30% (в залежності від типу ДДЗ надмалої місткості) сумарної загальної площі мережі будівель дитячих дошкільних закладів;

від 47,5 до 85% (в середньому 60%) площі мікрорайону, що дозволяє розміщувати їх в сформованій житловій забудові 60-80-х років, вирішуючи проблеми збільшення місткості існуючих дитсадків.

Впровадження дошкільних закладів надмалої місткості вирішить проблему дефіциту місць в існуючій мережі дитячого дошкільного виховання; дозволить зменшити радіуси обслуговування; надасть потенційним споживачам можливості вибору; підніме якість роботи з дітьми; забезпечить автономність невеликим житловим кварталам, що споруджуються поза межами мікрорайонів. Враховуючи демографічні коливання, коли піде на спад хвиля народжуваності і буде надлишок місць, такі садки досить легко переобладнати під заклади іншого призначення: дитячі клуби по місцю проживання, заклади для сімейних свят (є приміщення кухні), дитячі кафе, приміщення для груп дошкільної підготовки, секції тощо.

Публікації автора:

Статті у наукових виданнях

 1. Юрчишин О.М. Аналіз факторів впливу на процеси формування сучасних центрів дошкільного виховання в житловому середовищі / О.М. Юрчишин // Вісник Львівського державного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2003. – №4. – С.175–178.

 2. Юрчишин О.М. Перспективи розвитку сучасних центрів дошкільного виховання в житловому середовищі / О.М. Юрчишин // Вісник Львівського державного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво – 2004. – №5. – С.286–290.

 3. Юрчишин О.М. Принципи формування сучасних закладів дошкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі. О.М. Юрчишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування – 2008. – № 20. – С.407–413.

 4. Юрчишин О.М. Приміщення короткочасного перебування дітей як функціональна одиниця житлового середовища / О.М. Юрчишин // Вісник Національного університету Львівська політехніка – 2008. – № 632. – С.111-115.

 5. Юрчишин О.М. Мережа дитячих дошкільних закладів надмалої місткості в малих містах / О.М. Юрчишин // Досвід та перспективи розвитку міст України – 2008. – №15. – С.174-183.

Матеріли конференцій

 1. Юрчишин О.М. Дошкільні заклади надмалої місткості як альтернативна типологічна одиниця у дошкільному вихованні / О.М.Юрчишин // Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» – К.: В-тво Європейського університету – 2008 – С.262-264.