Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Гавриленко Олена Валеріївна. Нестацонарна взаємодія твердого тіла з порожниною в стисливій рідині. : Дис... канд. наук: 01.02.05 - 2008.Анотація до роботи:

Гавриленко О.В. Нестаціонарна взаємодія твердого тіла з порожниною в стисливій рідині. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук за спеціальністю 01.02.05. – механіка рідини, газу та плазми. – Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена розвитку загального підходу до розв’язання задач ударної взаємодії твердих тіл з поверхнею порожнини, які належать до нестаціонарних змішаних (незмішаних) крайових задач механіки для стисливої рідини з рухливою, наперед невідомою границею, що змінюється за часом. На основі даного чисельно-аналітичного підходу розв'язано нові практично важливі задачі занурення твердих тіл в рідину через поверхню порожнини. При розв'язанні задачі визначалися гідродинамічні і кінематичні характеристики досліджуваного процесу в залежності від маси тіла, початкової швидкості руху тіла, зазору між порожниною та тілом. Досліджено вплив на хід процесу занурення різних граничних умов на вільній поверхні порожнини.