Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Бакланов Олексій Володимирович. Нестабільність акреційних структур у катаклізмічних подвійних зірках : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Одеський національний ун- т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005.Анотація до роботи:

Бакланов О.В. Нестабільність акреційних структур у катаклiзмiчних подвійних зірках. - Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02. - Астрофізика, радіоастрономія. Одеський національний університет, Одеса, 2005.

У дисертації представлені описи методик обробки спостережень і результати дослідження катаклізмічних змінних зір. Проведено вивчення 12 катаклізмічних змінних зір (2 поляри, 3 затемнені новоподібні системи і 7 Нових та карликових нових зірок). У роботі були використані оригінальні багатокольорові фотометричні спостереження змінних зір.

Аналіз 2х кольорової фотометрії асинхронного поляра V1432 Орла. дозволив знайти третій тип мінімумів, що був ототожнений з акрецією речовини на другий магнітний полюс білого карлика. Була розроблена геометрична модель акреції речовини одночасно на два магнітних полюси, що дозволило оцінити радіус захоплення речовини магнітним полем білого карлика, його масу та радіус. У системи був уточнений орбітальний період і період обертання білого карлика. Визначено характерний час синхронізації системи, оцінено швидкість акреції речовини, оцінена напруженість магнітного поля і визначені кольорова температура та показники кольору у характерних точках фазових кривих.

У затемненої новоподібної V1315 Орла визначені кольорова температура і показники кольору у характерних точках орбітальної фазової кривої. Зафіксовано ефект зменшення кольорової температури із збільшенням глибини затемнення.

Для обробки часових рядів розроблений пакет програм Multі-Column Vіew (MCV), в якому реалізовано низку нових алгоритмів для обробки часових рядів багатокольорових спостережень змінних зірок. Розроблена кількісна модель тонкого, стаціонарного акреційного диска, у наближенні локального чорнотільного випромінювання. Отримано залежності розподілу енергії в диску від таких параметрів системи, як: маса і радіус білого карлика, радіус акреційного диска, швидкість акреції.

Для зірки V725 Орла вперше була проведена фотометрична класифікація. Вперше були виявлені надгорби, .визначено їх період, оцінений орбітальний період, що, як виявилося, потрапляє в ”провал періодів”, на діаграмі розподілу орбітальних періодів катаклізмічних змінних зірок. Для катаклізмічних змінних зірок ES Дракона, GK Персея, MR Змії, RZ Малого Лева, VW Північної Корони, V603 Орла, V1494 Орла, QW Змії й HS 0728+6738 були уточнені параметри змінності.

Публікації автора:

 1. Павленко Е.П., Дудка О.И., Бакланов А.В. Многоцветные фотометрические исследования Новой V1494 Aql в 2002 г. // Астрофизика. –2003. –Т. 46, N 2, –C.237-248.

 1. Андронов И.Л., Бакланов А.В. Алгоритм штучної зірки порівняння для ПЗЗ фотометрії. // Вісник Астрономічної Школи. –2004. –Т.5. –N.1/2. –С. 264-272.

 2. Uemura M., Kato T., Pavlenko E.P., Baklanov A.V., Pietz J. Photometric observation of a now in–the–gap SU UMa–Type Dwarf Nova V725 Aquilae during the 1999 superoutburst // Publications of the Astronomical Society of Japan. –2001. –T.53. –P.539 - 545.

 3. Nogami D., Uemura M, Ishioka R., Iwamatsu H., Kato T., Pavlenko E.P., Baklanov A., Novak R. A New SU UMa–Type Dwarf Nova, QW Serpentis (= Tmz46) // Publications of the Astronomical Society of Japan. –2004. –V.56. P.99-107.

 4. Andronov I.L., Antoniuk K.A., Augusto P., Baklanov A.V., Chinarova L.L., Chochol D., Efimov Yu.S., Gazeas K., Halevin A.V., Kim Y., Kolesnikov S.V., Kudashkina L.S., Marsakova V.I., Mason P.A., Niarchos P.G., Nogami D., Ostrova N.I., Patkos L., Pavlenko E.P., Shakhovskoy N.M., Tremko J., Yushchenko A.V., Zola S. Inter–longitude astronomy project: some results and perspectives // Astronomical and Astrophysical Transactions. –2003. –V.22. –P.793-798.

 5. Andronov I. L., Baklanov A. V., Chinarova L. at al. Periodic and aperiodic variability of the interacting binary and long–periodic stars // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. –2000. –V.1. –N.3. –P. 383–388.

 6. Baklanov A.V., Pavlenko E.P. MR Ser: Photometric portrait of unusual polar // Odessa Astron. Publ. –2001. –V.14. –P.23.

 7. Baklanov A.V., Pavlenko E.P. Photometrical study of SU UMa–type binary RZ LMi during the superoutburst in 2001 // Odessa Astron. Publ. –2001,
  –V.14. –P.21–22.

 8. Baklanov A.V., Pavlenko E.P., Dudka O.I. CCD–photometry of cataclysmic variable ES Dra in 2001 //Odessa Astron. Publ. 2000. –V.14, –P.24.

 9. Kim Y., Andronov I.L., Park S.S., Chinarova L.L., Baklanov A.V. Two–color VR CCD Photometry of the Intermediate Polar 1RXS J062518.2+733433 // Journal of Astrophysics and Space Science. –2005.
  –Т. 22. –P.191-04.

 10. Baklanov A.V., Andronov I.L., Pavlenko E.P. Nova–like variable V603 Aquilae in 1999 // Odessa Astron. Publ. 2003. –V.16. –P.15–17.

Публікації в матеріалах конференцій (не включаючи резюме)

 1. Andronov I.L., Baklanov A.V., Burwitz V. Two–Color V and R CCD Photometry of the SW Sex–Type Eclipsing Cataclysmic Variable V1315 Aql // Astron. Soc. Pacif. Conf. Ser. –2005. –V.330. –P.499-00.

 2. Павленко Е.П., Бакланов А.В., Чернетский В.А. Многоцветная фотометрия новоподобной V1315 Aql в 1998 г. // "Переменные звёзды – ключ к пониманию строения и эволюции Галактики", ред. Н.Н. Самусь и A.В.Миронов, Нижний Архыз, –2000. –С.107-109.

Публікації в електронних виданнях

 1. Andronov I.L., Antoniuk K.A., Baklanov A.V., Kolesnikov S.V., Pavlenko E.P., Shakhovskoy N.M. Superhumps in VW Cr: UBVRI and CCD data, vsnet–campaign–dn // –2003. N 3879

 2. Baklanov A.V., Andronov I.L., Pavlenko E.P. Superhumps in VW CrB, vsnet–campaign–dn // 2003. N.3877

 3. Andronov I.L., Baklanov A.V., Burwitz V. Unique Magnetic Cataclysmic Variable V1432 Aql. Third Type of Minima, Capture Radius and Synchronization// IBNews.– 2005.– V.23, http://astrocat.org/ibnews