Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика плазми


Михайленко Володимир Володимирович. Немодальна теорія сталості зсувних течій плазми : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Михайленко В.В. Немодальна теорія сталості зсувних течій плазми.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.08 фізика плазми – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

Дисертація присвячена теоретичному аналізу зсувних течій плазми стосовно розвитку та еволюції в ній низькочастотних нестійкостей дрейфового типу. Дослідження виконані на основі так званого немодального підходу, який дає можливість урахувати деформації хвиль зсувною течією. Сутність цього підходу полягає у переході до системи відліку, що рухається з течією, і дослідженні часової еволюції окремих просторових мод Фур’є збурень. На цій основі досліджена часова еволюція дрейфових хвиль і резистивної дрейфової нестійкості у зсувній течії неоднорідної плазми, альфвенівських хвиль у однорідній та неоднорідній течії плазми низького та помірного тиску з холодними іонами, дрейфово–альфвенівских нестійкостей у зсувній течії неоднорідної плазми з гарячими іонами. Досліджена лінійна та слабконелінійна еволюція нестійкості Релея–Тейлора зсувної течії плазми. Показано, що модальна структура у розглянутих хвиль та нестійкостей має місце тільки протягом обмеженого часу їх еволюції. При збільшенні часу саме немодальні ефекти, зумовлені зсувною течією, визначають розвиток цих хвиль та несталостей. Досліджена еволюція хвиль і несталостей, виникаючих як від початкових збурень необмеженої зсувної течії, так і від неперервно діючих на межі напівобмеженої зсувної течії. Визначено умови, при яких розвиток вищевказаних нестійкостей припиняється зсувною течією. Досліджена еволюція пакетів дрейфових та альфвенівських хвиль у зсувній течії плазми. Показано, що у зсувній течії пакети цих хвиль або захоплюються течією, або відбиваються від неї. Це явище дає можливе пояснення формування транспортних бар’єрів у режимі поліпшеного утримання плазми.

Публікації автора:

  1. Mikhailenko V.S., Mikhailenko V.V., Stepanov K.N.// Temporal evolution of linear drift waves in a collisional plasma with shear flow // Physics of Plasmas, 2000, vol.7, p.94–100.

  2. Mikhailenko V.S., Mikhailenko V.V., Weiland J.// Rayleigh–Taylor instability in plasmas with shear flow // Physics of Plasmas, 2002, vol. 9, p.2891–2895.

  3. Mikhailenko V.S., Mikhailenko V.V., M.F.Heyn, and S.M. Mahajan// Temporal evolution of drift Alfven waves and instabilities in an inhomogeneous plasma with homogeneous shear flow // Physical Review, 2002, vol.E66, 066409-1–066409-12.

  4. Mikhailenko V.V., Azarenkov N.A., Mikhailenko V.S. //Temporal evolution of waves and instabilities in plasma with shear flow // Problems of Atomic Science and Technology,–2002, №5, p.47–51.

  5. Азаренков Н.А., Михайленко В.В., Михайленко В.С.// Временная эволюция вынужденных возмущений дрейфовых волн и неустойчивости Релея–Тейлора в плазме, содержащей сдвиговое течение // Bicник Харківського університету, серія фізична "Ядра, частники, поля", 2002, 559, вип. 2 /18/ c. 40–46.

  6. Азаренков Н.А., Михайленко В.В.// Временная эволюция несобственных альфвеновских волн в полуограниченном сдвиговом течении плазмы //Bicник Харківського університету серія фізична "Ядра, частинки, поля"// 2003, 601, вип. 2 /22/ с. 41–50.

  7. Mikhailenko V.S., Mikhailenko V.V., Stepanov K.N.// Initial value problem solution for Hasegava-Wakatani equations for plasma with radial electric field shear// "IAEA technical Committee Meeting on First Principle Based Transport Theory." June 21 – 23, 1999, Kloster Seeon, Germany Abstracts IPP 5/87. Max – Planck–Institut fur Plasma Physic.

  8. Mikhailenko V.S., Mikhailenko V.V., Weiland J.// Rayleigh-Taylor instability in plasmas with shear flow // Bulletin of the American Physical Society, 2001, vol.46, p.42.

  9. Azarenkov N.A., Mikhailenko V.V., Mikhailenko V.S.// The temporal evolution of the forced low frequency perturbations of a plasma with shear flow.//10th International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion. Alushta (Crimea), Ukraine, September 13–18, 2004. Book of Abstracts, p.81.