Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Зеленський Сергій Євгенович. Нелінійне світіння центрів поглинання у конденсованих середовищах : Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 359арк. — Бібліогр.: арк. 296-359.Анотація до роботи:

Зеленський С.Є. Нелінійне світіння центрів поглинання у конденсованих середовищах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена експериментальному дослідженню непараметричних (некогерентних) нелінійних оптичних властивостей конденсованих середовищ з центрами поглинання при збудженні лазерними імпульсами тривалістю близько 10-8 с. Об’єктами дослідження у роботі є розчини люмінесцентних молекул, суспензії світлопоглинальних мікрочастинок та стекла зі світлопоглинальними мікровключеннями, кристали гранатів, активовані іонами неодиму, та оксидні (боратні) стекла, активовані ртутеподібними іонами. У роботі досліджуються наступні непараметричні нелінійно-оптичні ефекти: нелінійна люмінесценція (сублінійна та надлінійна), нелінійне поглинання та екстинкція (насичення поглинання, поглинання зі збудженого стану, поглинання продуктами фотоіонізації, фотоіндуковане розсіяння, тощо), нелінійне розсіяння (переріз розсіяння залежить від інтенсивності світла) та індуковане лазером теплове випромінювання світлопоглинальних мікрочастинок та мікровключень. Спільною рисою усіх досліджуваних явищ є те, що оптична нелінійність у них виникає внаслідок поглинання лазерного випромінювання центрами поглинання. Робота присвячена дослідженню мікроскопічних механізмів виникнення оптичної нелінійності у зазначених середовищах.