Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Хохряков Артем Олексійович. Нейтронні дослідження стурктури рідинної системи вода-фулерен С60 : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 125арк. — Бібліогр.: арк. 114-123.