Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Кужелева Олена Олександрівна. Неактуальний стиль як феномен композиторської поетики XX століття: дисертація канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Одеська держ. музична академія ім. А.В.Нежданової. - О., 2003.Анотація до роботи:

Кужелева Олена Олександрівна. Неактуальний стиль як феномен композиторської поетики ХХ століття. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Одеса, 2002.

У дисертаційному дослідженні розробляються проблеми неактуального стилю як магістральної стильової тенденції композиторської творчості та однієї з провідних категорій сучасного музикознавства. У зв’язку з цим розглядаються питання про стиль культури, канон та полістилістику, що є основними складовими проблеми стильової типології. На основі аналізу фортепіанної творчості Саті обґрунтовується явище реінтерпретації, здійснюване завдяки стильовому діалогу Саті із Купереном і деяким перспективним проекціям їх новацій у сюїтному жанрі на музику другої половини ХХ століття. Перспективні проекції пов’язані з відкриттям Е. Саті нового жанрового напрямку фонової музики. Наприкінці ХХ століття це відкриття можна пов’язувати з феноменом «посткомпозиторського» мислення, що значно збагачує культурологічний зміст музикознавчого аналізу.