Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Крашевскі Кшиштоф. Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі: дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.Анотація до роботи:

Кшиштоф Крашевскі. Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі. – Монографія.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педогогіка і історія педагогіки. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Київ, 2003.

В дисертації досліджено проблему загальнотехнічної освіти учнів початкової школи в сучасній Польщі, переглянуто методологію освітніх завдань, удосконалено зміст та технології навчання предмету "техніка". Науково-обгрунтованим підгрунтям розробки технологізованих моделей навчання є авторська інтеграційно-варіативна концепція загальнотехнічної освіти в початковій школі. Визначено принципи та критерії конструювання змісту навчання, які розглядаються в дослідженні як проектні норми. Показано, що спроектований зміст розкриває нові широкі можливості впливу на розвиток дитини, де техніка виступає атрибутивним складником загального навчання. Основні результати дослідження можуть бути застосовані у загальноосвітній школі, у вищих педагогічних навчальних закладах, при написанні навчальних та методичних посібників, при підвищенні кваліфікації вчителів.