Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Михайленко Тетяна В'ячеславівна. Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Михайленко Т.В. Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія педагогіки”. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008.

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичний аналіз історично обумовленої системи національного виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.); розкрито мету, зміст, форми і засоби національного виховання молоді української діаспори в Канаді в досліджуваний період; визначено особливості різних складових національного виховання як головних чинників збереження національної свідомості молоді української діаспори на теренах Канади; здійснено цілісний аналіз особливостей родинно-сімейного національного виховання молоді української діаспори в Канаді; розкрито роль та значення молодіжних, громадських та релігійних організацій в національному вихованні молоді української діаспори в Канаді, яке забезпечило виховання в молодих українців канадського походження любові до українського народу, їх історичної батьківщини, рідної мови, традицій і обрядів рідного народу.

Публікації автора:

1. Михайленко Т.В. Виникнення та розвиток українського шкільництва в Канаді // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПУ, 2000. – Вип.VII. – С. 250-257.

2. Михайленко Т.В. Підготовка українських вчительських кадрів в Канаді на початку ХХ ст. // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПУ, 2000. – Вип.VIII. – С. 243-252.

3. Михайленко Т.В. Позашкільна та позаурочна діяльність як чинник формування етнонаціональної свідомості дітей канадських українців // Теоретичні питання освіти та виховання.: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.Б. Євтуха, укл. О.В. Михайличенко. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – Вип. 7. – С. 40-44.

4. Михайленко Т.В. Роль українського шкільництва в Канаді у збереженні етнокультурної спадщини // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 70-72.

5. Михайленко Т.В. Українська церква як осередок збереження національної самобутності етнічної спільноти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання.: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.Б. Євтуха, укл. О.В. Михайличенко. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2002. – Вип. 20. – С. 26-29.