Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Бойко Зоя Василівна. Напружено-деформований стан твердих тіл з урахуванням приповерхневої неоднорідності та локальної градієнтності.- Дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04, Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 2012.- 200 с.