Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика напівпровідників і діелектриків


Кухтарук Сергій Миколайович. Надвисокочастотні явища, що виникають при взаємодії дрейфуючих електронів з полярними оптичними фононами або з дипольними коливаннями наночастинок.- Дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10, Нац. акад. наук України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - К., 2013.- 190 с. : рис.