Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


42. Письменна Оксана Богданівна. Музична мова хорових творів Лесі Дичко: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенка. - Л., 2004.Анотація до роботи:

Письменна О.Б. Музична мова хорових творів Лесі Дичко. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – музичне мистецтво. - Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка. Міністерство культури та мистецтв України, Львів-2004.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей ладо-гармонічної мови та формотворчих процесів у хорових жанрах Лесі Дичко. Основний акцент зроблено на формуванні індивідуального авторського стилю, основою якого є трансформація фольклорних першоджерел у відповідності до надбань сучасної професіональної музики. Цілісно і багатогранно висвітлюються новаторські риси музичної мови та архітектоніки на матеріалі кантат, ораторій та Літургій, які об’єднані у такі тематичні блоки: музика для дітей; тема природи та обрядово-календарний цикл; теми героїчного минулого українського народу та глибинних шарів язичницьких вірувань; сакральні твори. На цьому матеріалі здійснено вперше комплексний аналіз даних жанрів, який демонструє розвиток композиторської індивідуальності, дає можливість виділити самобутні риси Лесі Дичко в контексті її цілісного мистецького світогляду, виявити традиційне та нове, універсальне та індивідуальне.