Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Всесвітня історія


Романько Олег Валентинович. Мусульманські формування в німецьких збройних силах (1941-1945) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2002.Анотація до роботи:

Романько О.В. Мусульманські формування в німецьких збройних силах (1941-1945). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2002.

У дисертації зроблена спроба комплексного дослідження питань, пов'язаних з історією створення і діяльності мусульманських формувань в складі німецьких збройних сил в 1941 - 1945 рр. На основі вітчизняних і зарубіжних документальних джерел, багато з яких вперше введено в науковий обiг, аналізуються політичні передумови і умови створення цих формувань, системи їх організації, підготовки і бойового застосування. Особлива увага в роботi приділяється ролі ісламу в процесі політичної підготовки добровольців-мусульман.

Публікації автора:

  1. Мусульманские легионы третьего рейха. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. – 92с.

  2. Добровольческие формирования из граждан СССР в германской армии на территории Крыма (1941-1944). Этапы создания и деятельности // Культура народов Причерноморья. – 1998. - №5. – С. 286-290.

  3. “Мусульманские формирования” из граждан СССР в германской армии (1941-1945) // Культура народов Причерноморья. – 1999. - №6. – С. 203-210.

  4. Арабы в германских вооруженных силах (1941-1943): политический и военный аспекты вопроса // Культура народов Причерноморья.- 1999.- №8.- С.87-93.

  5. “Добровольческие формирования” из балканских мусульман в армиях государств “оси” (1939-1945) // Ученые записки Таврического национального университета. – 1999. - №51. – Т.2. – С. 106-112.

  6. Немецкая пропаганда в Крыму (1941-1944): органы, их структура и деятельность // Ялта 1945-2000: Проблемы международной безопасности на пороге нового столетия. Междунар. науч. симпозиум (4-7 февр. 2000 г., Ялта): Материалы. – Симферополь: Крымский Архив, 2001. – С. 39-79.