Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


11. Балашенко Інна Валеріївна. Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - О., 2004.Анотація до роботи:

Балашенко І.В. Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене актуальному в період становлення України як держави науковому завданню – характеристиці мовного простору в умовах міжнаціональних відносин. Розглянуті погляди відомих науковців на походження мови як соціального феномену, як засобу комунікації людства, як матеріал втілення категорій мислення, прослідковується процес формування концепцій походження мови в світовій та вітчизняній філософській думці. При цьому виділяються структурно-функціональний та диференціальний підходи, за допомогою яких було розглянуто систему „площинних” розподілів мови, обумовлених дією суспільства.

Акцентується увага на тому, що мовний простір продукує подвійну ідентифікацію етносів, яка в свою чергу веде до створення нової надетнічної спільноти.

В дисертаційному дослідженні особливо підкреслюється думка, що мовний простір є простором спілкування членів різних етнічних груп. Показано, що гармонія мовного простору потребує співвіднесення з історичною і національною свідомістю, національним характером, ментальністю етносу, традиціями його культури.

На основі результатів проаналізованих автором сучасних соціологічних досліджень визначена специфіка процесів ідентифікації етносів в умовах взаємодії й взаємовпливу різних мов і культур, наявність виділених формуючих чинників мовного простору у південному регіоні України, проаналізовані об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливають на мовний простір, формуючи національну культуру і проявляючись на регіональному рівні.

Публікації автора:

  1. Балашенко И.В. Социальная природа происхождения и развития языка //Перспективи. – 2001. – № 1(13). – С. 94-101.

  2. Балашенко И.В. Национальное развитие украинского общества: основные тенденции //Перспективи. – 2002. – № 2(18). – С. 94-100.

  3. Балашенко И.В. Пространство культуры: деятельность и бытие //Перспективы. – 2002. – №3(19). – С. 87-93.

  4. Балашенко І.В. Мовне питання у поліетнічному регіоні (на прикладі Придунав’я) //Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. – Симферополь. – 2002. – Т. 15(54). – № 1. – С. 7-9.

  5. Балашенко И.В. Соотношение языка и нации в современном обществе //Матеріали міжнародної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків. – 2003. – С.129.