Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Год Наталія Володимирівна. 1. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Год Н.В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. — Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. — Полтава, 2009.

У дослідженні вперше у вітчизняній історико-педагогічній науці систематизовано й узагальнено ідеї та досвід морального виховання особистості видатного гуманіста епохи європейського Відродження Еразма Роттердамського. Розкрито філософсько-антропологічні засади, мету, принципи та методи виховання, з’ясовано шляхи досягнення морального ідеалу, виявлено основні напрями формування моральної людини в контексті її всебічного та гармонійного розвитку. Актуалізовано можливість використання ідей Еразма Роттердамського в сучасному педагогічному процесі. У науковий обіг уведено невідомі й маловідомі у вітчизняній науці філософські та історико-педагогічні джерела.

Публікації автора:

1. Год Н.В. Педагогічна проблематика у трактаті Еразма Роттердамського “Виховання християнського государя” / Н.В. Год // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Полтава: АСМІ, 2006. — Вип. 4(51). — Серія “Педагогічні науки”. — С. 104-114.

2. Год Н.В. Трактат Еразма Роттердамського “Про пристойність звичаїв дитячих” як жанр педагогічної літератури XVI століття / Н.В. Год // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Полтава: АСМІ, 2006. — Вип. 6(53). — Серія “Педагогічні науки”. — С. 112-122.

3. Год Н.В. Виховання як моральна і соціальна цінність у педагогічній системі Еразма Роттердамського / Н.В. Год // Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Наук. записки. — Кіровоград: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2007. — Вип.74. — Серія “Педагогічні науки”. — С. 78-88.

4. Год Н.В. Еразм Роттердамський про гуманістичний виховний ідеал / Н.В. Год // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Полтава: Техсервіс, 2007. — Вип. 5(57). — Серія “Педагогічні науки”. — С. 185-190.

5. Год Н.В. Морально-християнські принципи виховання людини у “філософії Христа” Еразма Роттердамського / Н.В. Год // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць]. — Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2008. — Вип. XL. — С. 104-108.

6. Год Н.В. Еразм Роттердамський про гуманістичні методи виховання дитини / Н.В. Год // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Полтава: Техсервіс, 2008. — Вип. 6(64). — Серія “Педагогічні науки”. — С. 227-233.

7. Год Н.В. Християнсько-гуманістична етика як змістовий компонент виховної діяльності у педагогічній системі Еразма Роттердамського / Н.В. Год // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: [зб. наук. праць / за ред. акад. АПН України Євтуха М.Б.; уклад. Михайличенко О.В.]. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. — С. 128-132.

8. Год Н.В. Етико-християнська проблематика в гуманістично-педагогічному вченні Еразма Роттердамського: [програма спецкурсу] / Н.В. Год. — Полтава: АСМІ, 2008. — 34 с.

9. Год Н.В. Ідея “вічного миру” у творчій спадщині гуманіста Еразма Роттердамського / Н.В. Год // Історична пам’ять: [наук. зб.]. — 2006. — №2. — С. 158-167.

10. Год Н.В. Еразм Роттердамський — “наставник Європи” / Н.В. Год // Євробюлетень. — 2007. — №8. — С. 49-52.

11. Год Н.В. Ідеї Еразма Роттердамського про моральне виховання людини та сучасний вітчизняний педагогічний процес / Н.В. Год // Дидаскал: часопис кафедри педагогіки ПДПУ імені В.Г. Короленка / М-во освіти і науки України.— Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2007. — №5. — С. 164-166.

12. Год Н.В. Еразм Роттердамський і Реформація / Н.В. Год // Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: матеріали доповідей і повідомлень Четвертого Всеукр. наук.-практ. сем., 27-28 берез. 2007 р. / М-во освіти і науки України. — Полтава: АСМІ, 2007. — С. 110-124.

13. Год Н.В. Еразм Роттердамський про походження та місце людини у Всесвіті / Н.В. Год // Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: матеріали доповідей і повідомлень П’ятого Всеукр. наук.-практ. сем., 26-27 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України. — Полтава: АСМІ, 2008. — С. 113-124.

14. Год Н.В. Еразм Роттердамський про освіту як засіб морального виховання особистості / Н.В. Год // Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference [“Efektivni nastroje modernich ved — 2008”]. — Dil 9. — Pedagogika: Praha: Publishing Hause „Education and Science” s.r.o., 2008. — C. 63-66.

15. Год Н.В. Еразм Роттердамський про необхідність стимулювання та корекції поведінки дитини / Н.В. Год // Materialy IV Miedzynarodwej naukowi-praktycznej konferencji [“Naukowym progres na rubiezy tysiacleci — 2008”]. — Tum 8: Pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. — Przemysl: Nauka i studia, 2008. — S. 5-7.

16. Год Н.В. Еразм Роттердамський про гру як засіб виховання дитячої соціальності / Н.В. Год // Материали за IV международна научна практична конференция [“Динамика изследвания — 2008”]. — Т.12: Педагогически науки. — София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2008. — С. 32-34.