Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


288. Рябова Зоя Вікторівна. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі управління розвитком навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку.

Результатом дослідження стало виявлення сутності моніторингу як механізму управління навчальною діяльністю учнів, що відбувається в нерівноважних умовах, й одночасно як модернізованої функції управління. Доведено, що навчальна діяльність учнів 6-7 річного віку має свою специфіку, пов’язану з особливостями їхнього психічного і фізіологічного стану.

Науково обґрунтовано та апробовано модель моніторингу розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку на кваліметричних засадах. Кваліметричний зразок спостереження та аналізу навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку, який є інструментарієм моніторингу та формалізований в табличному редакторі Excel, перенесений на CD-R диск з розробленими відповідними методичними рекомендаціями та технологією використання.

Доведено підвищення результативності управління розвитком навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку при застосуванні моделі моніторингу із здійсненням спеціальної підготовки до цього вчителів, учнів, батьків та керівників початкової школи.

Розроблено, апробовано і введено у практику Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти спецкурс „Моніторинг розвитку навчальної діяльності учня загальноосвітнього навчального закладу”.