Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Яковець Лариса Миколаївна. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2009.Анотація до роботи:

Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

Дисертація є цілісним філософсько-релігієзнавчим дослідженням, в якому ґрунтовно проаналізовано зміст діяльності православних монастирів та соборів у сфері становлення та розвитку християнської писемної культури. На великому джерельному матеріалі виділяються історичні етапи становлення православних монастирів. У роботі здійснено цілісний і системний аналіз ролі монастирів та соборів у створенні рукописної церковнослов’янської книги. Осмислено сутність, основні тенденції становлення і розвитку книгодрукування на теренах монастирів та соборів і встановлено його значення для подальшого розвитку християнської писемної культури. На підставі дослідження архівних джерел Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, реконструйовано окремі сторінки книгодрукування в київських монастирях, зокрема у Києво-Печерській лаврі. Окремий розділ дисертації присвячений історії виникнення та становлення бібліотек монастирів та соборів, визначена їх роль у збереженні і передачі прийдешнім поколінням пам’яток християнської писемної культури.

Публікації автора:

1.Яковець Л.М. Генеза ранньохристиянської писемної культури Русі-України Х – ХІІ ст. / Л.М. Яковець // Культура і сучасність: Альманах. – 2007. - № 1. – С.57-63.

2.Яковець Л.М. Монастирське книгодрукування як основа збереження і передачі пам’яток християнської писемної культури в Україні / Л.М. Яковець // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. XVIII. – С.104 -112.

3. Яковець Л.М. Бібліотеки монастирів та соборів як духовна цінність українського народу / Л.М. Яковець // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 64. – С.212-221.

4.Яковець Л.М. Діяльність православних монастирів у сфері становлення християнської писемної культури Х – ХІІ ст./ Л.М. Яковець //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 20. – С.135-140.

5. Церква як осередок творення християнської писемної культури: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [„Дні науки філософського факультету – 2006”], (Київ, 12-13 квітня 2006 р.) / – К.: ВПЦ „Київський університет”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2006. – Ч.ІІІ – С.137-138.

6. Монастирі Русі-України – центри розвитку християнської писемної культури: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [„Дні науки філософського факультету – 2007”], (Київ, 18-19 квітня 2007 р.) /– К.: ВПЦ „Київський університет”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – Ч.VII – С.156.

7. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури ХІ – ХІІ ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку”], ( Київ, 2-3 березня 2007 р.) / – К.: ВЦ „Принт-центр”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – Випуск 5.Ч.1 - С.374-376.

8. Бібліотеки монастирів та соборів – центри збереження джерел християнської писемної культури: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [„Дні науки філософського факультету – 2008”], (Київ, 16-17 квітня 2008 р.) / – К. : ВПЦ „Київський університет”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – Ч.V – С.148-149.

Анотації