Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бочарова Олена Анатоліївна. Модернізація вищої школи у сучасній Франції : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Інститут вищої освіти. - К., 2006.Анотація до роботи:

Бочарова О.А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2006.

У дисертації проаналізовано теоретичні засади модернізації вищої школи; охарактеризовано основні етапи еволюції системи вищої освіти; висвітлено структуру вищої школи сучасної Франції; виявлено характерні особливості системи вищої освіти країни; проаналізовано зміст реформ вищої школи; визначено нові напрямки в організації навчального процесу та структурні зміни в системі вищої освіти; розкрито основні шляхи адаптації вищої освіти Франції до Європейського освітнього простору.

На основі статистичних даних проаналізовано структурні зміни у вищій школі країни, що відбулися в ході реформ, здійснено ґрунтовний аналіз реформених перетворень (кінець 1960-х рр. початок 2004 р.). Саме в цей період розпочалися суттєві зміни у вищій школі, обумовлені процесами глобалізації, інформатизації, європейської інтеграції, а саме: демократизація вищої школи, професіоналізація. Висвітлено тенденції розвитку системи вищої освіти Франції в контексті об'єднаної Європи та її значення у створенні “єдиного європейського простору” у галузі вищої освіти.

Публікації автора:

  1. Бочарова О.А. Вища освіта у сучасній Франції // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: КНЛУ, 2003. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 46-50.

  2. Бочарова О.А. Проблеми вищої освіти Франції // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. – Київ: КНЛУ, 2003. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 143-147.

  3. Бочарова О.А. Структура вищої освіти Франції в її історичному розвитку // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. – Вип. 20. – С. 156-160.

  4. Бочарова О.А. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Франції // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. – Вип. 19. – С. 352-357.

  5. Бочарова О.А. Типи вищих навчальних закладів у сучасній Франції // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. – Вип. 22. – С. 65-71.

  6. Бочарова О.А. Вклад высшей школы в развитие культуры и духовных ценностей // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 57-62.

  7. Бочарова О.А. Етапи реформування системи вищої освіти у сучасній Франції // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2004. Т. 28, Педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 3-5.

  8. Бочарова О.А. Проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах сучасної Франції // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004. Т. 38, Педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 21-23.

  9. Бочарова О.А. Адаптація вищої освіти Франції до європейського освітнього простору // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 5. – С. 36-43.