Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Єрмоленко Володимир Анатолійович. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація висвітлює парадокси взаємопроникнення модерну та антимодерну, притаманного низці європейських інтелектуалів першої половини ХХ століття, на основі аналізу філософських концепцій німецького філософа Вальтера Беньяміна (1892-1940).

Дослідження запроваджує нове поняття „антимодерний модерн”, яке є інструментом розуміння парадоксу самозаперечення Модерну, що його автор констатує для багатьох періодів останніх двох століть, і передусім для міжвоєнної доби в історії Європи.

Автор здійснює аналіз взаємопроникнення модерну та антимодерну на трьох рівнях філософії В. Беньяміна: філософії простору та часу, філософії речі та філософії мови. На всіх цих рівнях автор демонструє, в який спосіб повернення до антимодерних та антипросвітницьких тем у філософії В. Беньяміна служило реалізації модерного прагнення розриву із безпосереднім минулим та філософської і естетичної революції.

Публікації автора:

 1. Єрмоленко В.А. Відродження мистецтва розповіді в європейській культурі ХХ століття: Вальтер Беньямін та його „Оповідач” / В.А. Єрмоленко // Практична філософія. – 2007. - № 2 (24). – С. 149-158

 2. Єрмоленко В.А. Марення модерну: сюрреалізм, Вальтер Беньямін і паризький passage / В.А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2006. - №6. - С. 43-60.

 3. Єрмоленко В.А. Безпосередність первісної свідомості та трансформація її функції в нарації та метафорі: Е. Кассірер та О. Фрейденберг / В.А. Єрмоленко // Практична філософія. – 2004. - № 1. - С. 178-186.

 4. Ермоленко В.А. Разомкнутость будущего как тип ощущения бытия / В.А. Ермоленко // Практична філософія. – 2001. - № 1. - С. 270-288.

 5. Єрмоленко В.А. Персонажі Вальтера Беньяміна / В.А. Єрмоленко // Коментар. – 2003. - №” 1. - С. 12-13.

 6. Єрмоленко В.А. Двадцяте століття Ричарда Рорті / В.А. Єрмоленко // Критика. – 2007. - № 7-8 (117-118) - С. 27-29.

 7. Єрмоленко В.А. Моя іронія / В.А. Єрмоленко // Іронія. Збірник статей. – Львів: Центр гуманітарних досліджень. Літопис. Смолоскип, 2006. – С. 109-118.

 8. Єрмоленко В.А. Передмова перекладача / В.А. Єрмоленко // Блюменберґ Г. Світ як книга. - К.: Лібра, 2005. - С. 9-18.

 9. Єрмоленко В.А. Три обличчя відкритості / В.А. Єрмоленко // Критика. – 2005. - № 93-94. - С. 20-23

 10. Єрмоленко В.А. Світ як література. Деякі сторінки історії метафори книги світу / В.А. Єрмоленко // Коментар, - 2004. - № 3. – С. 11-12

 11. Єрмоленко В.А. Місця пам’яті на европейських місцинах / В.А. Єрмоленко // Критика. – 2003. - № 12. – С. 26-27.

 12. Модерн та Антимодерн: новий початок століття: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [„Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови”], (Київ, 17-18 травня 2007 р.) / К.: Інститут ліберального суспільства, 2007. – С. 247-255.

 13. Ціложиттєве навчання: форма творчості в сучасній освіті: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності], (Київ, 17-18 травня 2007 року) / К.: ІВЦ „Видавництво Політехніка”, Київський національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, 2007. – С. 31-32.

 14. Історіографія та історія філософії: моделі знання та перспективи досвіду: матеріали міждисциплінарної конференції [Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії], (Львів, 29-30 листопада 2007 р.) / Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 24-25.