Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Мельник Мирослав Тарасович. Мода в контексті художніх практик ХХ століття : Дис... канд. наук: 26.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2008 р.

Дисертація присвячена дослідженню напрямів моди в контексті художньої культури ХХ століття. Виявляється зміст поняття „мода”, аналізується наукова література з досліджуваної проблеми, розглядаються основні концептуальні підходи до осмислення моди як художнього явища, досліджується її природа, характерні особливості і функції. Модні образи розглядаються як художні форми буття моди. Аналізуються їх властивості, специфіка створення і функціонування у ХХ ст., простежується вплив головних мистецьких течій на їх пластично-декоративне вирішення, виявляються особливості прояву стилістичних ознак в художніх практиках моди, визначаються художні прийоми і методи творчості в галузі моделювання костюма. Характеризується сучасний стан художнього моделювання, досліджуються історичні аспекти розвитку моди в Україні, оцінюється її стан та перспективи в контексті глобальної світової системи моди.