Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Томка Юрій Ярославович. Мюллер-матричні зображення сіток біологічних кристалів: кореляційна і топологічна діагностика : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2008.Анотація до роботи:

Томка Ю.Я. Мюллер-матричні зображення сіток біологічних кристалів: кореляційна і топологічна діагностика

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.05 – „Оптика, лазерна фізика”. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2008.

Знайдено взаємозв’язок між змінами дисперсії фазових зсувів, які вносяться двопроменезаломлюючими біологічними кристалами тканин людини і ступенем самоподібності наборів значень статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, які описують координатні розподіли елементів матриці Мюллера таких об’єктів. Установлено, що фізичною причиною зростання дисперсії і, навпаки, зменшення асиметрії та ексцесу координатного розподілу значень ступеня взаємної кореляції матриці Мюллера біологічної тканини є збільшення дисперсії розподілу напрямків оптичних осей біологічних кристалів, яке пов’язане з дистрофічними змінами. Установлені механізми виникнення сингулярностей матриці Мюллера біологічних тканин та проаналізовані сценарії формування топологічної структури двовимірних розподілів її елементів Визначено, що півширина автокореляційної функції координатного розподілу ступеня взаємної кореляції матриці Мюллера біологічної тканини відповідає середньостатистичному розміру топологічних контурів її Мюллер-матричних зображень. Установлено, що локальним орієнтаційним змінам оптичних осей та збільшенню фазових зсувів відповідає зростання формування лінійної ділянки log-log залежностей спектра потужності розподілів значень вейвлет-коефіцієнтів координатних залежностей кількості сингулярних точок для певного масштабу вейвлет-функції.

Публікації автора:

 1. Angelsky O. V. Polarization-correlation mapping of biological tissue coherent images / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka, V. P. Pishak // J. Biomed. Opt. – 2005. – Vol. 10, No.6. – P. 064025.

 2. Angelsky O. V. / O. V. Angelsky, Yu. Y. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, S. B. Yermolenko, Yu. A. Ushenko // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 5972. – P. 59720N.

 3. Angelsky O. V. Fractal structure of biotissue polarization properties / O. V. Angelsky, Yu. Y. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 5972. – P. 59720O.

 4. Ushenko A. G. Laser polarization selection of two-dimensional birefringence images / A. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 5972. – P. 59720S.

 1. Ушенко О. Г. Поляризаційна фракталометрія зображень біотканин / О. Г. Ушенко, Ю. Я. Томка, Є. Г. Ушенко, Ю. О. Ушенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 261: Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2005. – ст. 21-36.

 2. Ushenko Yu. A. Mueller-matrix reconstruction of biological tissue architectonics / Yu. A. Ushenko, G. V. Sorochan, Yu. Y. Tomka, O. Y. Wanchulyak // Proc. SPIE. – 2006. – Vol. 6254. – P. 62541P.

 3. Ushenko Ye. G. Complex degree of mutual polarization for biological tissue coherent images / Ye. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka // Proc. SPIE. – 2006. – Vol. 6254. – P. 62541Q.

 4. Angelsky O. V. Investigation of 2D Mueller matrix structure of biological tissues for pre-clinical diagnostics of their pathological states / O. V. Angelsky, Yu. Ya. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2005. – Vol. 38. – P. 4227-4235.

 5. Angelsky O. V. / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka // J. Biomed. Opt. – 2006. – Vol. 11, No.5. – P. 054030.

 6. Angelsky O. V. Polarization correlometry of biological tissue speckle-images and diagnostics of there physiological state. I. Polarization cartography of biological tissues coherent images / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Ya. Tomka // Asian J. Phys. – Vol. 15, No. 1. – P. 29-39.

 7. Angelsky O. V. Polarization correlometry of biological tissue speckle-images and diagnostics of there physiological state. II. Complex degree of mutual polarization (CDMP) of biological tissue speckle-images / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Ya. Tomka // Asian J. Phys. –2006. – Vol. 15, No. 1. – P. 41-47.

 8. Angelsky O. V. Polarization correlometry of biological tissue speckle-images and diagnostics of there physiological state. III. Polarization-correlation structure of speckle-images of biological tissues birefringent nets and their pathological changes diagnostics / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Ya. Tomka // Asian J. Phys. – 2006. – Vol. 15, No. 1. – P. 49-54.

 9. Ushenko A. G. Metrology of biological tissue coherent images by means of estimation of complex degree of mutual polarization / A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Yu. Ya. Tomka // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6616. – P. 661642P.

 10. Ушенко О.Г., Пішак В.П., Пересунько О.П., Ушенко Ю.О. Поляризаційна корелометрія біологічних тканин людини. – Чернівці: Рута. – 2007. Томка Ю.Я. Поляризаційні сингулярності об’єктних полів біологічних тканин С. 320 – 369.

 11. Tomka Yu. Ya. Fractal structure of biological tissue polarization images / Yu. Ya. Tomka, V. T. Bachinskii // Proc. SPIE. – 2008. – Vol. 7008. – P. 700822.

 12. Tomka Yu. Ya. Wavelet analysis of biological tissue's Mueller-matrix images / Yu. Ya. Tomka // Proc. SPIE. – 2008. – Vol. 7008. – P. 700823.