Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Авєріна Ольга Іванівна. Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Авєріна О.І. Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. –Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню принципу мінливості, з’ясуванню його сутності, змісту й форм, а також виявленню його ролі в розвитку соціальних систем. Автор обґрунтовує, що для осягнення іманентної природи цих систем правомірним і продуктивним може бути застосування принципу мінливості, який разом із принципами спадкоємності та добору входить до відомих законів Ч.Дарвіна. Мінливість визначено як принцип, котрий обумовлює пластичність соціальних систем, забезпечує їх оновлення шляхом набуття якісно нових станів і форм існування з метою подальшого еволюційного розвитку. Автором запропоновано дві евристичні моделі соціальної мінливості: перша – відображує її роль і функції в культурі соціуму, друга – дає можливість описати механізм дії мінливості, визначити рушійні сили, умови, фактори, що її спричинюють, а також окреслити основні альтернативні варіанти вибору системою подальшого шляху розвитку. Визначено специфіку реалізації принципу мінливості в українському соціумі як суспільстві перехідного типу, яка зумовлюється певними ментальними рисами (соціальними обмеженнями), надмірною фрагментарністю політичного поля країни та сучасним глобалізаційним тиском.