Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Cадовніков Олег Костянтинович. Міфологія як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2004.Анотація до роботи:

Садовніков О.К. Міфологія як предмет соціально-філософського аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія і філософія історії. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2004.

Дисертація присвячена аналізу міфології в контексті соціально-філософської рефлексії, спрямованої на визначення властивостей, впливу та ролі міфології в історико-суспільних трансформаціях людства крізь призму осягнення світу.

Міфологія у своїй субстанціональній сутності спрямована на пояснення світу або його окремих складових, при цьому міфологія зберігає певну варіативність у поясненні, орієнтуючись на суб’єктивно-чуттєве сприйняття дійсності. У процесі розвитку суспільства простежуються деякі наративні визначення прояву та продуктивної дії міфології, що у свою чергу змінило розуміння природи міфології.

Посилення міфологічних компонентів у свідомості сучасного суспільства можна розглядати як певний соціально-філософський етап розвитку пізнання і розуміння цілісної картини світу з урахуванням раціональних та ірраціональних можливостей людини.

Публікації автора:

  1. Садовников О.К. Миф тоталитаризма как иррациональная структура // Проблема раціональності наприкінці ХХ століття. – Матеріали V Харківських міжнародних Сковородинівських читань. 29-30 вересня 1998 р. – Харків, 1998. - С. 175-176.

  2. Садовников О.К. Идея справедливости в молодежных движениях контр-культурного направления // Ідея справедливості на схилі ХХ століття. – Матеріали VІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань 28-29 вересня 1999 р. – Харків, 1999. – С. 253-254.

  3. Садовніков О.К. Міф про героя у свідомості сучасного суспільства // Науково-теоретичний часопис інституту філософії ім. Г.С. Сковороди та Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. - Київ; Полтава, 2000. - Вип. 4 – С. 92-106.

  4. Садовніков О.К. Сприйняття дефініції міфу // Філософські перипетії. – Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – №509 – Серія: філософія. – Харків, 2001. – С. 149-152.

  5. Садовніков О.К. Прояви міфологізованої свідомості у молодіжному середовищі // Наукові записки Харківського військового університету. – Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків, 2001. – Вип. ХІІ – С. 134- 139.

  6. Садовников О.К. Свободная несвобода через призму мифологического восприятия // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії - Матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань: В 2 ч. – Харків: “Екограф”, 2003. – Ч.2.– С. 92-94.