Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Куйвашев Дмитро Васильович. Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2002.Анотація до роботи:

Куйвашев Д. В. Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем. – Інститут програмних систем НАН України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено розробці оптимізуючого перенацілюваного компілятора для мікропроцесорів цифрової обробки сигналів та мікропроцесорів з довгим командним словом. Особливу увагу приділено поліпшенню існуючих методик генерації коду та інтелектуалізації процесу компіляції за допомогою інтеграції у компілятор знань про парадигму оптимізації та генерації коду для цільової процесорної архітектури.

Досліджено формалізації подання програми у вигляді ієрархічної графової моделі, оптимізацій у вигляді графових продукцій, та формалізацію мікропроцесорної архітектури. Запропоновано методики формалізації знань про процес компіляції у вигляді продукційної експертної системи, які дозволяють інтелектуалізувати процес компіляції. Запропоновано поліпшені методи генерації коду за рахунок введення специфічних для процесорів цифрової обробки оптимізацій; поліпшений метод розподілу регістрів для процесорів з великим регістровим файлом за допомогою сканування вперед графа потоку даних; методику автоматичного розміщення змінних по просторах пам’яті гарвардської архітектури; методика аналізу придатності архітектури мікропроцесора до визначених користувачем прикладних завдань.

У дисертаційній роботі описано прототип компілятора – перенацілюваний оптимізуючий компілятор для процесорів з нерегулярним довгим командним словом та процесорів цифрової обробки сигналів НВРК-2.