Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Дудка Тетяна Миколаївна. Методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2001. - 111 арк. - Бібліогр.: арк. 105-111.