Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Глибовець Андрій Миколайович. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2009.Анотація до роботи:

Глибовець А. М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем і машин. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню розподілених інтелектуальних систем (РІС) на основі агентної моделі. Сформульовано основні вимоги до архітектури та реалізації цілісної агентної платформи РІС мобільного крос платформного типу. Досліджено ступінь використання формальних моделей агентів в існуючих агентно-орієнтованих методологіях, проаналізовано виразну силу формальних моделей агентів, їх застосування для проектування агентних систем. Створено методичні фрагменти для розширеної метамоделі OPEN на основі формальних моделей для проектування агентів. Комплексно досліджено концепцію агента як розвиток концепції об'єкта. Модифіковано агентно-орієнтовану мову специфікацій шляхом введення аксіоматичних атрибутів. Для формалізації специфікації використано темпоральну логіку. Запропоновано моделювання міжагентних комунікацій та міграціїї агентів на основі мов високого рівня, як обмін повідомленнями між агентами. Запропоновано нову інтерпретацію агентної моделі для моделювання роботи РІС: рекомендаційного, мережного бездротового типу та її використання для побудови програмних систем підтримки мобільного навчання. Проведено модифікацію та адаптування алгоритмів маршрутизації, що базуються на спостереженнях за поведінкою комах, для реалізації на основі агентного підходу. Запропоновано архітектуру та програмну реалізацію агентної платформи на основі WCF з використанням С#. Експериментально доведена ефективність використання засобів платформи Java на основі аспектно-орієнтованого підходу для забезпечення динамічної зміни поведінки об’єкта без змін у його початкових специфікаціях та без перекомпіляції. Розроблена архітектура та створено прототип рекомендаційної системи агентного типу.

Головним результатом дисертації є розробка та дослідження нових моделей і методів побудови розподілених інтелектуальних систем засобами агентної технології, які розв’язують важливе завдання проектування децентралізованих систем обробки інформації, мають істотне значення для теорії та практики розробки програмного забезпечення обчислювальних машин і систем.

Основні результати дисертаційної роботи:

  1. Уперше запропоновано цілісні підходи до реалізації РІС на основі агентної моделі. Сформульовано основні вимоги до архітектури та реалізації цілісної агентної платформи РІС мобільного кросплатформного типу.

  2. Уперше досліджено ступінь використання формальних моделей агентів в існуючих агентно-орієнтованих методологіях, проаналізовано виразну силу формальних моделей агентів, їх застосування для проектування агентних систем. Створено методичні фрагменти для розширеної метамоделі OPEN на основі формальних моделей для проектування агентів.

  3. Уперше комплексно досліджено концепцію агента як розвиток концепції об'єкта. Модифіковано агентно-орієнтовану мову специфікацій шляхом введення аксіоматичних атрибутів. Для формалізації специфікації використано темпоральну логіку. Запропоновано моделювання міжагентних комунікацій та міграціїї агентів на основі мов високого рівня, як обмін повідомленнями між агентами.

  4. Запропоновано нову інтерпретацію агентної моделі для моделювання роботи РІС: рекомендаційного, мережного бездротового типу та її використання для побудови програмних систем підтримки мобільного навчання.

  5. Проведено модифікацію та адаптування алгоритмів маршрутизації, що базуються на спостереженнях за поведінкою комах, для реалізації на основі агентного підходу.

  6. Запропонована архітектура та програмна реалізація агентної платформи на основі WCF з використанням С#.

  7. Експериментально доведена ефективність використання засобів платформи Java на основі аспектно-орієнтованого підходу для забезпечення динамічної зміни поведінки об’єкта без змін у його початкових специфікаціях та без перекомпіляції.

  8. Розроблена архітектура та створено прототип рекомендаційної системи агентного типу.