Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Чечельницький Сергій Георгійович. Методи інформаційного аналізу морфології міського середовища (на прикладі міста Харкова). : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Чечельницький С. Г. Методи інформаційного аналізу морфології міського середовища (на прикладі міста Харкова). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00. 01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. - Харків, 2006.

В дослідженні визначена актуальність теми дослідження, об'єкт, предмет, методи, наукова новизна, практичне значення, апробація результатів дослідження. Теоретична основа і актуальність теми дослідження зумовлені необхідністю розробки методів забезпечення «гуманізації» архітектурного середовища. Для цього в дослідженні аналізуються інформаційні властивості системи «архітектурне середовище – людина» На основі цього в дослідженні розроблені методи інформаційного аналізу та оцінки морфологічних властивостей фронту забудови вулиці, що сприймаються під час руху. Ці методи дозволяють проводити кількісний аналіз і оцінку інформативності морфологічних характеристик (контур силуету) архітектурних ансамблів, сприйманих в русі людини вздовж фронту забудівлі, а також кількісний аналіз і оцінку інформативності морфологічних характеристик архітектурних об'єктів, сприйманих при фронтальному наближенні до них.

За допомогою цих методів проведена кількісна оцінка інформативности морфологічних (контур силуету) характеристик фронту забудови вулиць центру міста Харкова, встановлена кореляція отриманих результатів з кваліфікаційними критеріальними характеристиками необхідної інформативності. Завдяки цьому встановлені проблемні зони, не відповідних критеріиальним рівням інформативності. Також в дослідженні вперше розроблені інформаційні підходи до формування програмних методів рішення проблемних ситуацій в архітектурному середовищі.

Публікації автора:

1. Чечельницкий С. Г. Современные проблемы обеспечения комфортности архитектурной среды // Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. Устойчивое развитие городов. Современные проблемы обеспечения комфортной среды. - К.: Техніка, 2005. - Вип. 66 – С. 83 - 90.

2. Чечельницкий С. Г., Фоменко О. О. Методы поиска оптимальных проектных решений в системе “человек – архитектурная среда // Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків.: ХДАДМ. - Вип. 5 - 6, 2004 - 1,2,3, 2005. - С. 52-56.

3. Фоменко О. А., Чечельницкий С. Г. Информационная структура системы “человек – архитектурная среда” // Науковий вісник будівництва. - Харків.: ХДТУБА. Вип. 32. - 2005. - С. 11-15.

4. Фоменко О. А., Чечельницкий С. Г. Диалектическая структура гармонии в архитектуре // Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків.: ХДАДМ.- Вип. 4.5. 2005. - С. 89-93.