Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Муза Дмитро Євгенович. Методологічний аналіз події в філософії історії. : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2002.Анотація до роботи:

Муза Д. Є. Методологічний аналіз події в філософії історії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії». Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Сімферополь, 2002.

Дослідження присвячене однієї з актуальних наукових проблем - проблемі події історії. Філософія історії з притаманною їй рефлексією допомагає розглядати подію в онтологічному вимірі, встановлюючи в структурі події два типи відносин: суб’єкт-об’єктні та суб’єкт суб’єктні. Тому концептуально події історії можливо конкретизувати як соціально-значущі дії та взаємодії між суб’єктами історії, виникаючі на підставі предметного та ціннісного відношення до світу. Новий погляд на історичну подію полягає в тому, що вона інтерпретується за допомогою ціннісного освоєння світу суб’єктами історії. Висунута модель події дозволяє стверджувати те, що подія є перехрестям ціннісних систем та їх носіїв. Використовуючи метод філософської герменевтики у розгляді події, показано, як формується онтологія події, її сенс та спрямованість.