Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Фоменко Оксана Олексіївна. Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об'єктів: дисертація д-ра архітектури: 18.00.01 / Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Фоменко О.О. Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об’єктів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за спеціальністю 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. - Харків, 2003.

У дисертаційному дослідженні на основі сучасних даних теорії інформації та експериментальної психології розроблено методологію аналізу і проведена оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об’єктів. Розроблено новий напрямок у теорії архітектурної композиції, який дозволив розкрити закономірності впливу морфологічних властивостей архітектурних об’єктів на оцінку людиною їхньої естетичної якості в процесі формування архітектурного образу.

У дослідженні виявлено ієрархічну структуру інформаційних морфологічних ознак архітектурної форми, розроблено математичні методи аналізу цих ознак з урахуванням процесів сприйняття об’єктивної морфологічної інформації, закладеної в архітектурній формі. За допомогою означених методів проведено кількісний аналіз естетичної морфологічної якості архітектурних об’єктів. Отримані стійкі співвідношення різних рівнів їх інформативності, які є граничними кваліфікаційними параметрами необхідної і достатньої морфологічної інформативності, найбільш комфортними для їхнього візуального сприйняття. Розроблено методологічні підстави для заснування системи управління естетичною якістю морфологічних властивостей архітектурних об’єктів.

На підставі закономірностей психологічного процесу сприйняття архітектурних об’єктів і принципах теорії інформації у дослідженні запропоновано інформаційну модель морфологічної структури архітектурної форми, яка досліджує систему «архітектурне середовище - людина».

Публікації автора:

1. Фоменко О.О. Морфологическая информативность архитектурного образа. Монография. - Харьков.: Торсинг, 2002. – 312 с., ил.

2. Фоменко О.О. Информационная структура категорий “пропорции и пропорционирование”. // Науково-хехнічна збірка. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, випуск 2.- Київ: КДТУБА, 1997. - С. 69 - 72.

3. Фоменко О.О. Метод информационного анализа иерархии морфологических свойств архитектурной формы. // Збірка наукових праць. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб, випуск 4, 1997. - С. 41 - 50.

4. Фоменко О.О. Семиотика архитектуры - настоящее и будущее. // Збірка наукових праць. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. - Харків.: ХХПІ, випуск 5, 1997. - С. 51 - 53.

5. Фоменко О.О. Симметрия. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. - Харків.: ХХПІ, випуск 6, 1997. - С.- 5 - 9.

6. Фоменко О.О. Кибернетические начала архитектуры. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. - Харків.: ХХПІ, вип. 1, 1998. - С. 26 - 31.

7. Фоменко О.О. Информационное функционирование архитектурной формы. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. - Харків.: ХХПІ, вип. 2, 1998. - С. 18 - 23.

8. Фоменко О.О. Модель формирования визуального архитектурного образа. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 3, 1998. - С. 24 - 28.

9. Фоменко О.О. Некоторые параметры анализа естетических эмоций в архитектуре. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 4-5, 1998. - С. 27 - 33.

10. Фоменко О.О. Гармония. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 4-5, 1998. - С. 34 - 41.

11. Фоменко О.О. Семантическая информативность произведений архитектуры. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 6, 1998. - С. 49 - 53 .

12. Фоменко О.О. Психологический аспект восприятия архитектурной формы. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 1, 1999. - С. 20 - 22.

13. Фоменко О.О. Кравец В.И. Этапы визуального восприятия архитектурной формы. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 2-3, 1999. - С. 48 - 51.

14. Фоменко О.О. К вопросу об истории развития учений о гармонии. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 4-5, 1999. - С. 109 - 114.

15. Фоменко О.О. Избыточность информации в архитектуре. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 6, 1999 / 1, 2000. - С. 167 - 172.

16. Фоменко О.О. Архитектурная композиция. Система или хаос? // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. – 4-5. 2000. - С. 27 - 31.

170. Фоменко О.О. Феномен архитектурного силуэта. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 6,2000 / 1, 2001. - С. 22.

18. Фоменко О.О. Образно-отражательные и эмоционально-оценочные характеристики процесса формирования визуального архитектурного образа. // Збірка наукових праць. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків.: ХХПІ, вип. 6, 2000 / 1,2001. - С. 24- 25.

19. Фоменко О.О. Теория информации и возможности ее применения для изучения восприятия архитектурного образа. // Науковий вісник будівництва. - Харків.: ХДТУБА, вип. 17, 2002. - С. 5 - 8.

20. Фоменко О.О. Морфологическая информативность силуэтных характеристик архитектурной формы. // Науковий вісник будівництва. - Харків.: ХДТУБА, вип. 18, 2002. - С. 5 - 8.

21. Фоменко О.О. Границы анализа образно-отражательных и эмоционально-оценочных характеристик процесса восприятия архитектурной формы. // Науковий вісник будівництва. - Харків.: ХДТУБА, вип. 19, 2002. - С. 5 - 8.

22. Фоменко О.О. Гармония в архитектуре и искусстве. // Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. Вып 11.– Харків.: ХАГХ. Вип. 17, 2002. – С. 7 - 12.

23. Кравец В.И. Фоменко О.О. Архитектура и строительство. / Человек в измерениях ХХ века. Прогресс человечества в двадцатом веке: - Москва-Киев: Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике.. Том 2, 2001. - С. 191-252.

24. Фоменко О.О. Гармония в искусстве и архитектуре. Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації. Інформаційний листок № 94-2001.