Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Радіофізика


163. Чумаченко Вячеслав Анатолійович. Метод спектральних операторів розсіяння в задачах дифракції в періодичних структурах з акстальною симетрією: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Чумаченко В.А. Метод спектральних операторів розсіяння в задачах дифракції в періодичних структарах з аксіальною симетрією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 - радiофiзика. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харкiв, 2005.

Дисертацію присвячено дослідженню електродинамічних властивостей періодичних аксіально-симетричних послідовностей перешкод, які виконані на основі круглих хвилеводів і коаксіальних ліній.

У роботі реалізований єдиний підхід до розв’язання задач дифракції аксіально-симетричних власних хвиль хвилеведучих структур на періодичних послідовностях аксіально-симетричних перешкод. У рамках дослідження побудовано коректні моделі електродинамічних структур, які вміщують напівнескінченні періодичні та обмежені “періодичні” послідовності перешкод, з використанням методу спектрального представлення полів і методу часткового обернення оператора граничної задачі. Метод напівобернення оператора граничної задачі реалізовано за допомогою операторного методу, при якому оберненню підлягає оператор, який відноситься до одного елементу структури.

Основні положення теоретичних досліджень підтверджені експериментально.

Публікації автора:

 1. Chumachenko V.A., Pogarsky S.A. Wave diffraction by bounded periodical structures with axial symmetry // Int. Journal of Infrared and Millimeter Waves. - 2001. - Vol.22, № 11.- P.1623-1631.

  Чумаченко В.А., Погарский С.А. Дифракция Т-волны коаксиального волновода на периодической системе азимутальных щелей // Харків: Вісник Харківського національного ун-ту. - 2002. - № 544.- С. 117-120.

  Чумаченко В.А., Погарский С.А. Об алгоритме нахождения начального приближения в задачах дифракции на аксиально-симметричных полубесконечных «периодических» структур // Харків: Вісник Харківського національного ун-ту. – 2002. - № 570. - С. 150-152.

  1. Чумаченко В.А., Погарский С.А. Дифракция -волны на ограниченной периодической последовательности кольцевых щелей в круглом волноводе // Радиофизика и радиоастрономия. – 2004. – Т. 9, № 1. - С.66-72.

  2. Чумаченко В.А., Погарский С.А., Сапрыкин И.И. Взаимодействие основной волны коаксиальной линии с ограниченной последовательностью неоднородностей в виде разрыва центрального проводника // Радиотехника. Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. - 2004. – Вып. 136. - С.16-20.

  Результати дисертації додатково висвітлені в роботах:

  6. Chumachenko V.A., Pogarsky S.A. Wave diffraction by the semi-infinite periodical structures with axial symmetry // Proc. of the 3-d International Workshop on Lasers and Fiber-Optical Networks Modeling (LFNM’2001). - Kharkov (Ukraine), 2001. - P.174-176.

  7. Chumachenko V.A., Pogarsky S.A. T-wave of coaxial waveguide diffraction by semi-infinite system of azimuth slots // Proc. of 4-th International Workshop on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling (LFNM’2002). - Kharkov (Ukraine), 2002. – P. 174-177.

  8. Chumachenko V.A., Pogarsky S.A. Electrical waves diffraction by bounded sequence of periodical irises in circular waveguide // Proc. of the 27-th International Conference on Infrared and Millimeter Waves. - San Diego (USA), 2002.- P.285-286.

  9. Чумаченко В.А., Катрич В.А., Погарский С.А., Сапрыкин И.И. Автоматизированная система для измерения параметров антенных систем // Тр. 13-ой Международной Крымской конференции “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии” (КриМиКо’2003). – Севастополь (Украина), 2003. – С. 655-656.

  10. Chumachenko V.A., Pogarsky S.A. Investigation of periodical sequences of circumferential slots in circular waveguides // Proc. of the IV-th Int. Conf. on Antenna Theory and Techniques (ICATT’2003). - Sevastopol (Ukraine), 2003. - P. 312-314.

  11. Чумаченко В.А., Катрич В.А., Погарский С.А., Сапрыкин И.И. Анализ волновых эффектов в гибридных структурах // Тр. 9-й Международной Крымской конференции “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМи-Ко’99). – Севастополь (Украина), 1999.- С. 211-212.