Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Мількевич Віктор Миколайович. Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Державний агроекологічний ун-т. — Житомир, 2006. — 202, [2]арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 144-166.Анотація до роботи:

МІЛЬКЕВИЧ В.М. Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 2006.

В дисертаційній роботі розроблено і проаналізовано математичну модель процесів масопереносу в проникному середовищі з врахуванням локальної і глобальної структури граничної поверхні, яка є формальним відображенням процесів горизонтального ландшафтного масопереносу.

Розроблено і обґрунтовано базову структуру формалізованої ландшафтної області масопереносу.

Отримані і проаналізовані математичні моделі процесів руху двофазного потоку в проникному середовищі, і процесів ландшафтного масопереносу з врахуванням локальної і глобальної структури граничної поверхні В результаті чисельного моделювання встановлено кількісну і якісну відповідність розроблених моделей реальним фізичним процесам.

Описано і проаналізовано тензори додаткових турбулентних напружень, викликаних взаємодією двофазного потоку із структурними елементами середовища руху. Отримано функції, які апроксимують розподіл пульсацій рідкої і твердої компоненти в середовищі масопереносу, в залежності від структури середовища області масопереносу.

Розроблено програмну систему для практичного розв’язку задачі еволюції граничної поверхні. Така система ґрунтується на сукупності

18

оригінальних функцій, які забезпечують процедуру чисельного розв’язку задачі.

Публікації автора:

  1. Мількевич В.М. Загальна постановка задач кількісної оцінки горизонтального переносу речовини в ландшафті // Житомир, Вісник ДАУ, 2002. - № 2. – С. 164 –167.

  2. Мількевич В.М. Локальна модель горизонтального масопереносу з урахуванням ландшафтних умов // Житомир, Вісник ДАУ, 2003. - № 2. – С. 224 –231.

  17

   1. Мількевич В.М. Математичне моделювання руху двофазного потоку з врахуванням структури середовища // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2004. - № 2 (29). – С. 47 – 56.

   2. Мількевич В.М. Математичне моделювання масопереносу на неоднорідній поверхні в середовищі з врахуванням граничних значень структурного параметра // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2004. - № 3 (30). – С. 109 – 118.

   3. Мількевич В.М. Математичне моделювання процесів масопереносу з врахуванням глобальної структури граничної поверхні // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2004. - № 4 (31). – С. 70 – 75.

   4. Мількевич В.М., Долгілевич М.Й. Математичне моделювання горизонтального ландшафтного масопереносу // Тези доповідей науково – практичної конференції “Сучасні проблеми екології”. – Житомир, 2005. – С. 77 – 78.