Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Левченко Олена Григорівна. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взаємодії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно): дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Левченко Олена Григорівна. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взаємодії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. - філософська антропологія, філософія культури. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ, 2 003.

Дисертацію присвячено розглядові стосунків масової свідомості та художньої культури, що являє собою одну з визначальних проблем розвитку сучасних суспільств. На основі дослідження окреслених проблемних зон прочитано текст радянської культури з точки зору процесів розвитку масової свідомості, її очікувань, вимог, впливів на художню культуру, а також функцій художньої культури щодо масової свідомості. Розроблено методологічну матрицю, придатну для аналізу складних процесів розвитку радянської вербально-візуальної культури, висвітлення багатоманітності її стосунків з феноменами масової свідомості. Визначено головні вектори, рушійні сили, механізми свідомої та несвідомої регуляції спільного для масової свідомості та художньої культури поля комунікації як у синхронному, так і в діахронному аспекті.